Slagterier

Millionbesparelser hos Danish Crown

Slagteri sætter fokus på energibesparelser - et langsigtet projekt, som kan ses på bundlinien

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ma­skin­chef Chri­sti­an Fre­de­rik­sen ar­bej­der på at skæ­re ned på ener­gi­for­bru­get på Danish Crown - en op­ga­ve, der kræ­ver sto­re in­ves­te­rin­ger. Foto: Kim Dahl Hansen

Danish Crown i Sæby har godt 1100 medarbejdere, som arbejder på skift fra tidlig morgen til midnat. Hver dag. Og hver uge går 45.000 grise gennem systemet - fra levende til grydeklar på få minutter. Den slags produktion kræver endog meget store mængder energi - i skikkelse af elektricitet, trykluft, varmt og koldt vand, olie og hvad der ellers skal til for at holde gang i den store arbejdsplads. Og hvor forbruget er stort, er besparelserne tilsvarende store, når der for alvor sættes ind med forhøjet bevidsthed på området - hvilket man er i fuld gang med på slagteriet. Danish Crown har i mange år haft fokus på energiforbruget, men dels kræver den slags ofte store investeringer, og dels skal produktionen først gennemgås minutiøst og siden beskrives - hvilket også kræver ressourcer. Tæt samarbejde Danish Crown indledte i foråret 2007 et tæt samarbejde med Rådgiverne A/S, som er i fuld gang med at gennemgå produktionen i Sæby. Det har foreløbig resultatet i en investeringsplan, som strækker sig langt ind i fremtiden - med fokus på ventilation, varme, isolering, medarbejdernes daglige adfærd m.v. Der er dog også resultater her og nu - med besparelser, som enhver virksomhedsleder ville elske at se i sit årsregnskab. Varmt vand i kloakken Når en slagteriarbejder står på sin plads, skifter han kniv hver gang en ny gris passerer på linien. Den kniv, der ikke er i brug, placeres i et lille anlæg, som steriliserer knivbladet med 82 grader varmt vand. Der er et anlæg for hver eneste slagterarbejder, og det var et område, der vakte rådgivernes interesse. Det viste sig nemlig, at de små anlæg var energislugere af format - både på vand- og olieforbruget. - Der var et konstant flow af varmt vand i de små apparater - fra tidlig morgen til midnat. Og det varme vand løb direkte i kloakken fra samtlige anlæg, siger maskinchef Christian Frederiksen. I dag er en del af apparaterne udskiftet med nye, som har et indbygget varmelegeme, der holder temperaturen. Og vandet - ja, det er stationært i anlægget og udskiftes jævnligt. Men altså ikke længere løber frit fra et centralt varmeanlæg til kloakken. - Når vi har udskiftet samtlige apparater, sparer vi godt en mio. kr. om året, siger Christian Frederiksen. Investeringen koster i sagens natur en del penge - men er ifølge beregningerne fra Rådgiverne A/S tjent ind på kun halvandet år.

Forsiden