Retspleje

Millionbøde i skattesag

Polsk søsterselskab indberettede løn til danske SKAT men efter polske regler

Skagen-firma blev idømt en bøde på 2.750.000 kroner for skatteunddragelse. Arkivfoto

Skagen-firma blev idømt en bøde på 2.750.000 kroner for skatteunddragelse. Arkivfoto

Skagen Sandblæseri skal betale en bøde på 2.750.000 kr. i en skattesag, som har fundet sin foreløbige afslutning ved retten i Hjørring. Skattesagen er usædvanlig ved, at den dømte virksomhed ikke selv opnåede fortjeneste ved skatteunddragelsen, og at det offentlige formentlig ikke har lidt tab. Virksomheden har forlængst indbetalt det beløb på 5,6 millioner kr., som blev unddraget beskatning. Ansat i polsk afdeling Sagens omdrejningspunkt er virksomhedens indlejning af polsk arbejdskraft i en kort periode. Lønafregningen til de polske arbejdere foregik i Polen. Polakkerne var nemlig ansat i et polsk søsterselskab til Skagen Sandblæseri. Når Skagen Sandblæseri foretog indeholdelse af A-skat for de lejede polske arbejdere, skete det på grundlag af oplysninger fra det polske selskab. Men skattelovgivningen i Polen er fundamentalt forskellig fra den danske. Så når det polske selskab indberettede oplysninger til Skagen Sandblæseri om medarbejdernes bruttoaflønning, så var bl. a. diæter ikke medregnet. SKAT opdagede ved en kontrol, at A-skatteberegningen skete på et forkert grundlag. Virksomheden efterbetalte og rettede fejlen fremadrettet. SKAT konkluderede, at unddragelsen var sket, fordi Skagen Sandblæseris ledelse ikke havde sørget for tilstrækkelig instruktion til det polske søsterselskab. Virksomhedens indehaver, Ole Conradsen, forklarede i retten, at han indtil SKATs indgriben var af den opfattelse, at skatteberegningen skete på korrekt grundlag. Han mente virksomheden ikke kunne have gjort noget anderledes. Vurderet som groft uagtsomt Men SKAT vurderede fejlen som groft uagtsom. Alligevel nedsatte SKAT bødekravet til halvdelen af normal takst på grund af formildende omstændigheder. Forsvareren, advokat Jens Chr. Christensen, Sæby, krævede frifindelse. Men dommeren fulgte anklagemyndighedens påstand om, at skatteunddragelsen var sket på grund af grov uagtsomhed. Skagen Sandblæseri beskæftiger fortsat polakker, men de er i dag ansat i det danske firma og arbejder efter dansk overenskomst.