Skolevæsen

Millioner at hente ved færre distrikter

SF har kig på antallet af distrikter på ældre- og socialområdet

AALBORG:Der er millioner at hente, hvis Aalborg reducerer antallet af distrikter i den ny kommune fra syv til tre. Det mener SF, som allerede luftede forslaget i forbindelse med præsentationen af kommunens sparebudget. Men nu støttes ideen også af andre, og det glæder naturligvis gruppeformand Anne-Dorte Krog. - Jeg er da glad for, at sammenlægningsældrerådet også bakker op om forslaget, siger hun. - For i SF vil vi under ingen omstændigheder være med til at spare på kerneydelser som børnepasning, skoler eller ældrepleje. Og derfor bliver vi nødt til at pege på andre områder, hvis vi skal gøre de kolde hænder varme, forklarer hun. Ifølge Anne-Dorte Krog, kan der spares 10 mio. kroner på socialområdet og 6 mio. kroner på ældreområdet, hvis forslaget gennemføres. Og det behøver - ifølge hendes opfattelse - ikke gå ud over den lokale service. - Der bliver ikke tale om at lukke de lokale kontorer - snarere tværtimod, understreger hun. - Servicen skal forblive decentralt hos borgerne. Men organiseringen kan sagtens ske i færre distrikter, så der bliver færre ledere og mellemledere, forklarer hun. Stordriftsfordele - Mange af de planlagte distrikter er faktisk er for små i forhold til fagligheden, mener Anne-Dorte Krog. - I større distrikter vil der være flere kolleger og flere at sparre med fagligt, og samtidig vil der formentlig også være stordriftsfordele - for eksempel i forhold til kørsel og vikardækning, forklarer hun. SF har tidligere slået til lyd for, at Aalborg Kommune holder op med at opføre sig som duksedreng og sprænger regeringens serviceramme. Men selvom partiet skønner, at det vil give mellem 35 og 40 mio. kroner, vil der stadig være brug for yderligere besparelser. - Uanset, hvad der sker, slipper vi ikke for at pege på andre områder, siger Anne-Dorte Krog. - Der skal både findes penge til børnepasning og ældrepleje, forklarer hun. Hun understreger, at pasningsgarantien fortsat skal følge de distrikter, som allerede findes i dag. Men på andre områder har hun meget svært ved at se begrundelsen for, at der absolut skal være syv- - Der er ingen saglig begrundelse for en sådan opdeling, mener hun. - Tanken er allerede opgivet for teknisk forvaltning og skole- og kulturområdet, og andre steder arbejder men også med flere eller færre distrikter, pointerer hun.