Retspleje

Millioner forduftede i Højesteret

Frederikshavn Kommune frifundet for erstatningskrav

FREDERIKSHAVN: Skuffelse stod mejslet i ansigterne på købmand Bent Jensen, hans kone Karna, sønnen Morten og svigerdatteren Mette, der var samlet på Bent Jensens kontor lige over middag i går. Morten, der er butikschef i Havne-Super, havde fundet Højesterets hjemmeside og dér læst koncentratet af dommen i ankesagen Frederikshavn Kommune mod Havne-Super, som blev afsagt på slaget 12. For to år siden tilkendte Vestre Landsret Havne-Super en erstatning på 5 mio. kr. Højesteret afviste fuldstændig erstatningskravet. Kontoret på førstesalen i Havne-Super var bagefter fortættet af en stemning af nederlag, der var gennemtrængende og umiskendelig. Som lugten af cigarrøg. Hele købmandsfamilien har stået sammen om erstatningssagen gennem 12 år. I sidste uge sad købmandsparret og deres børn og svigerbørn i Højesteret for at overvære proceduren i sagen. I aftes var børn, svigerbørn og børnebørn inviteret hjem til Bent og Karna i Kilden. Karnas invitation gjaldt nemlig uanset resultatet i Højesteret. Især Bent og Morten, der butikschef, har brugt meget tid på erstatningssagen og på at lave de opgørelser, som dokumenterede Havne-Supers tab på grund af en byrådsafgørelse, som Højesteret allerede for fem år siden fastslog var forkert. - Tidsforbruget på at lave opgørelserne er den mindste del, siger Morten Jensen. - Der er mange spekulationer forbundet med at føre en sag, om dem tager du med dig. Havne-Super kan opgøre forskellen mellem sejren i Vestre Landsret og nederlaget i Højesteret til et beløb på over 6 mio. kr. Foruden erstatningen og forrentningen af erstatningen går Bent Jensen også glip af den delvise dækning af sagsomkostninger, som Vestre Landsret tilkendte ham. Han anslår sine advokatudgifter til mindst 600.000-700.000 kr. Højesterets afgørelse får ikke direkte konsekvenser for driften af Havne-Super. - Der bliver ikke tale om afskedigelser. Så skulle da være afskeidgelser, som vi alligevel ville foretaget, siger Bent Jensen. - Men vi havde planer om investering i modernisering af forretningen. Dem må vi lægge i syltekrukken. Erstatningssagen var jo anlagt af aktieselskabet Havne-Super, og nu er pengene til investeringen der ikke. For det er ikke så let at drive forretning på havnen med det antal indkøbsrejsende, der kommer til byen i 2003. - Vi havde indstillet os på, at det kunne gå begge veje, fortsætter Bent Jensen. - Men jeg er overrasket. Efter den klare afgørelse i Vestre Landsret, havde vi grund til at håbe, at vinden blæste vores vej. Af dommens præmisser fremgår, at det synspunkt, som Kommunernes Landsforening advokat, Jørgen Grønborg, fremlagde i sin procedure har haft stor vægt for Højesterets afgørelse. Frederikshavn side 3 Erhverv side

Forsiden