Millioner frigivet til nyt fritidshjem ved skole

] Første etape af tvær-institutionelt projekt er søsat]

DRONNINGLUND:Et år efter, at byrådet - i en af vrede forældre fyldt byrådssal - sagde ja til at etablere to nye, midlertidige udflyttergrupper i forbindelse med børnepasningen i Dronninglund, har de folkevalgte nu sagt endegyldigt ja til at skyde millioner i etableringen af et nyt fritidshjem i byen. Den skal placeres ved Dronninglund Skole og give plads til 40 børn, og anlægs-projektet er første etape af et større projekt, der også omfatter en om- og tilbygning af Dronninglund Skole samt etableringen af et nyt special-fritidshjem med plads til 40 børn. Der skal til første etape af projektet, fritidshjemmet, bruges 4,6 mio. kr., og med byrådets beslutning om at frigive de krævede millioner blev det også besluttet, at anlægsarbejdet kan igangsættes øjeblikkeligt, hvis licitationsresultatet holder sig inden for det bevilgede. Byrådet har planer om at bruge 17,2 mio. kr. på hele det nye tvær-institutionelle projekt, og selv om de foreløbige meldinger går på, at det såkaldte primære an-lægsprojekt - ud af to mulige - ligger oppe i et prisleje på omkring 19 mio. kr., så er det dét, der i byrådet satses på at få realiseret. Gerne med overraskende besparelser undervejs i anlægsperioden... Der er i det primære anlægsprojekt blandt andet tale om en rejsning på tagkonstruktione, og ud over udsigten til at få etableret et nyt og tvør-institutionelt samarbejde glædede formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), sig også over, at netop denne løsning var blevet foretrukket af byrådet. - Det er et rigtig godt projekt, der giver rummelighed og højt til loftet - både arkitektonisk og pædagogisk, sagde han - hvorefter flere andre i byrådssalen udtrykte tilsvarende begejstring over det nye anlægsprojekt.]