Lokalpolitik

Millioner hældes i kloakken

Sæby Kommune bruger næste år over 35 mio. kr. til investeringer

SÆBY:Der vil næste år blive hældt i millionsvis af kroner i kloakkerne i Sæby Kommune. Men det har vel at mærke til formål at forbedre kloakforsyningen. Det 2003-budget, Sæby Byråd har vedtaget, opererer med samlede anlægsudgifter på over 35 mio. kr., næsten ligeligt fordelt på henholdsvis det skatte- og det brugerfinansiserede område. For det brugerfinansierede område lyder anlægsbevillingerne samlet på tæt ved 17,9 mio. kr. Heraf vil kloakforsyningen bruge langt hovedparten, nemlig godt 16,9 mio. kr. Der skal bl.a. bruges fire mio. kr. til kloaksaneringer, en mio. til kloakanlæg i forbindelse med byggemodning, hvoraf kommunen dog får de 800.000 kr. tilbage i lodsejerbidrag, samt ikke færre end 12 mio. kr. til den forestående centralisering af spildevandsrensningen i kommunen til Sæby Renseanlæg. Det brugerfinansiserede anlægsbudget omfatter også elforsyningen, der næste får 630.000 kr. til diverse anlæg at gøre godt med, og vandforsyningen, der må bruge i alt 300.000 kr. - 200.000 kr. til boringer og de sidste 100.000 kr. til tekniske installationer. Millioner til skolerne Inden for det skattefinansierede område er der vedtaget et anlægsbudget på knap 17,7 mio. kr. Størsteparten af beløbet kommer børne- og kulturudvalget til at disponere over, nemlig hele 12,6 mio. kr. De fem mio. kr. skal bruges til færdiggørelse af det biblioteksbyggeri, der efter planen skal starte i år, og fire mio. kr. til bygningsrenovering på kommuens skoler. Andre to mio. kr. er afsat til renovering af skoler og parkeringsforhold, en mio. kr. til bedre forhold for Områdegruppe Vest og endelig 600.000 kr. til et nyt tag på Sæby Museum. Indenfor økonomiudvalgets område er der bl.a. afsat en halv mio. kr. til at gøre godt med i forbindelse med EU-projektetet Leader+ til nye aktiviteter i landsbyer. Der må desuden bruges 300.000 kr. på Sæby Rådhus og Aalborgvej 93, hvor kommunale afdelinger har til huse, samt andre 300.000 kr. til planlægning og klargøring af Sæby Gl. Skoles areal.. For anlægsbudgettets del tegner socialudvalget sig kun for en udgift på 200.000 kr. Pengene skal bruges til skalmuring på Sæby Plejehjem i forbindelse med det store udvidelses- og renoveringsprojekt med Boligforeningen af 1942 som bygherre. Penge til landsbyer Teknisk udvalgs anlægsbudget næste år er på 6,4 mio. kr. Der er bl.a. afsat 3,2 mio. kr. til byggemodning, en mio. kr. til belægninger på Sæby Havn og ligeledes en mio. kr. til renovering af hovedstrøg i nogle af kommunens landsbyer. Desuden er der bl.a. afsat 360.000 kr. til renovering af fortove og vejbelægninger i forbindelse med kloaksanering og i samme forbindelse 100.000 kr. til nye slidlag, 240.000 kr. til renovering af vejvandsystemer og endelig også 160.000 til renovering af gadebelysning i forbindelse med kloaksanering. Anlægsbudgettet viser desuden, at økonomiudvalget næste år regner med et overskud på 3,2 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af arealer og bygninger.