Hjørring

Millioner i kassen

Udvalg overholder budgetter

HJØRRING:Kommunen har fået en milliongevinst på blant andet omlægninger af lån, som betyder, at 4,2 milllioner kroner kan lægges i kommunekassen. Det fremgår af den seneste økonomirapport fra økonomisk forvalting. Kassebeholdningen ved udgangen af 2004 forventes at blive på 43 millioner kroner. Det er omlægningen af kommunens dyre fastforrentede lån til billigere lån med variabel rente, der skæpper i kassen. Kommunen sparer alene på renteudgifterne 3.9 millioner kroner på årsbasis. Man får desuden en ekstraindtægt 900.000 kroner på en række finasielle poster, hvoraf blandt andet findes 200.000 kroner ekstra i grundskyld. Efter den skrappe opstramning i forbindelse med overskridelser på budgetterne tidligere i år, viser rapporten, at de enkelte udvalg under byrådet overholder deres budgetter. Et lyspunkt i en tid, hvor der skæres ned og tælles på kanpper efter besparelserne, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2005.