Millioner i P-fond - men ikke nok

Aalborg Kommune vil hellere samarbejde med private firmaer om p-huse

AALBORG:Selvom Aalborg Kommune i øjeblikket har 3,1 millioner kroner i den p-fond, som mange er tvunget til at betale til, når de vil bygge nyt i midtbyen, skal man ikke umiddelbart regne med, at pengene omsættes i ny parkeringspladser. På landsplan har der ellers været stigende kritik af, at kommunerne ophober penge i p-fondene, men ifølge stadsarkitekt Knud Tranholm rækker 3,1 mio. ikke langt, hvis der skal opføres et nyt parkeringshus. - Bruger vi ikke pengene inden der er gået fem år, risikerer vi ganske vist, at de skal betales tilbage. Men 3,1 mio. kroner rækker ikke langt, og derfor satser vi højere grad på en model. hvor vi samarbejder med andre om at bygge nye p-huse, forklarer han. Og i den forbindelse duer pengene i den såkaldte p-fond ikke. De er nemlig øremærkede til opførelse af rent kommunale pladser, og der er også andre bindinger, som besværliggør brugen. - Vi har snart arbejdet for at få ændret reglerne i mange år. Men selvom om ministeren efter sigende er på vej med et udspil, kan det desværre nemt komme til at trække ud, mener Knud Tranholm. Han fremhæver, at Aalborg trods alt ikke har så mange penge til at samle støv i p-fonden, som man har i mange andre kommuner. Og det skyldes blandt andet, at man for får år siden brugte et stort beløb til det ny p-dæk ved Aalborg Hallen. - Så vi er faktisk godt med. 3,1 millioner kroner er ikke alverden, og som bygherre kender man jo også vilkårene, hvis man ønsker at udnytte byen udover det, man selv har mulighed for at dække med p-pladser, understreger han. Og rådmand Henrik Thomsen er heller ikke chokeret. Han ved godt, at der i øjeblikket er megen snak om p-fondene. Men han fremhæver - ligesom stadsarkitekten - at Aalborg trods alt har fået noget for pengene. - Da vi opførte det ny p-dæk ved Aalborg Hallen, brugte vi flere penge, end der på daværende tidspunkt var i fonden. 3,1 millioner kroner forslår ikke ret meget, og derfor regner vi også satse mere offentligt-private partnerskaber, når der skal opføres nyt i fremtiden, fremhæver han.