Energiselskaber

Millioner i tab og gevinst

Mens Odense Kommune er gået glip af omkring 700 millioner kroner ved salget af sine Elsam-aktier, står Aalborg Kommune efter fusionen mellem Elsam og DONG til at tjene en halv milliard ekstra.

Efter fusionen er aktierne blevet værdisat til kurs 1400, men Odense solgte for få måneder siden til kurs 890. I Aalborg valgte man derimod at holde på aktierne. Også Himmerlands Elforsyning valgte at se tiden an og står til en pæn gevinst, mens Frederikshavn, Sæby og Hobro samt elforsyningerne ESV og ENV i Vendsyssel må se i øjnene, at et tidligt salg samlet har kostet dem adskillige hundrede mio. kr. i tabt provenue. For Aalborgs vedkommende betyder fusionen et ekstra provenu på 477 mio. kr. at salget samlet kan indbriinge 1311 mio. kr.