Millioner på højkant i Højesteret

Kommunen handlede korrekt i Havne-Super sagen

KØBENHAVN:- Den første dag er den værste. Det havde vi snakket om hjemmefra, sagde købmand Bent Jensen i går, da han i Højesteret havde lagt ører til fem timers forelæggelse og procedure i sagen om hans milllionkrav mod Frederikshavn Kommune. Højesteret skal, med tamilsagens Mogens Hornslet som retsformand, tage stilling til Bent Jensens krav om en erstatning på syv millioner kr., fordi kommunen i 1991 gav Havne-Supers konkurrent, Damsgaard i Havnegade, lov til at holde åbent om søndagen. I går var det kommunens advokat, Niels Fisch-Thomsen, der forelagde sagen og procederede for frifindelse eller et lavere erstatningsbeløb end de fem millioner, som Bent Jensen blev tilkendt i Vestre Landsret for to år siden. Fisch-Thomsen havde kørt det tunge juridiske skyts i stilling til en frifindelse, så stemningen var en smule trykket på stolerækkerne i Højesterets anden afdeling, hvor hele købmandsdynastiet Jensen – Bent, hans kone Karna, sønnen Morten, der er butikschef, de tre andre børn og svigerbørnene – følger sagen intenst. Borgmester Erik Sørensen og afdelingsleder Finn Vangsted, der var sagsbehandler på Damsgaards dispensationsansøgning i 1990-91 sidder også på tilhørerpladserne i Højesteret. De havde grund til at være tilfredse med det billede, som Fisch-Thomsen malede af kommunens sagsbehandling. Højesteret har i en tidligere sag fastslået, at kommunens tilladelse i 1991 til søndagsåbning i Damsgaard ikke havde hjemmel i lov om butikstid og derfor var ugyldig. Vestre Landsret pålagde derefter kommunen at betale erstatning til Bent Jensen, fordi Havne-Super mistede omsætning. Havne-Super var nemlig indtil en lovændring i 1995 - på grund af sin beliggenhed i et trafikknudepunkt, havnen - den eneste større forretning i byen, der lovligt kunne holde åbent på søndage. Det er kommunen, der har anket Vestre Landsrets afgørelse, mens Bent Jensen har krævet yderligere to mio. kr. i erstatning. Fisch-Thomsen afviste i Højesteret sin modpart, advokat Jørgen Jepsens påstand om en overfladisk, sjusket og ikke-saglig sagsbehandling af Damsgaards dispensationsansøgning hos Frederikshavn Kommune. Ansøgningen blev behandlet dybtgående, grundigt og sagligt, sagde han. De tre hovedaktører i den kommunale sagsbehandling var Finn Vangsted, daværende kommunaldirektør Gunnar Vinge Hansen og daværende borgmester Ove Christensen. Det kritiske søgelys har fra modparten især været rettet mod Gunnar Vinge Hansen, som er blevet afhørt specielt med henblik på ankesagen i Højesteret. Fisch-Thomsen erkendte, at Vinge Hansen selv har oplyst, at han ikke læste bemærkningerne til lov om butikstid i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgningen. Advokaten troede ikke, at den del af forklaringen passede, men at kommunaldirektøren blot havde glemt, at han havde læst med bemærkningerne. Kvaliteten af kommunens sagsbehandling er afgørende betydning, for selv om kommunen traf en forkert afgørelse ved at give Damsgaard dispensation, så udløser det ikke automatisk erstatning. Erstatningspligten hænger sammen med, om kommunen handlede med forsæt, groft uagtsomt eller simpelthen mistolkede et vanskeligt lovgivningsområde. I dag er det Jørgen Jepsens tur, og han vil tegne et helt andet billede af beslutningsprocessen på rådhuset end det, dommere og tilhørere i Højesteret hørte i dag.