Retspleje

Millioner pist væk

FREDERIKSHAVN:Købmand Bent Jensen, Havne-Super, gik i marts glip af de 5 mio. kr., som Vestre Landsret for to år siden tilkendte ham i erstatning fra Frederikshavn Kommune. Godt nok handlede byrådsmedlemmerne i Frederikshavn ulovligt, da de tildelte Havne-Supers nærmeste konkurrent, Damsgaard, en tilladelse til at holde åbent om søndagen. Men byrådsmedlemmerne begik ikke klare fejl og den påberåbte lov tog slet ikke sigte på at sikre Bent Jensens interesser. Thi kendes for ret: byrådet skal ikke slippe en krone. Sådan lød den overraskende konklusion fra Højesteret i marathonsagen. For købmanden og hans familie betød dommen i Højesteret afslutningen på mere end ti års forgævers kamp for at få økonomisk kompensation for sit tab.