Millioner retur til forbrugere

Aftale betyder, at 12,9 mio. affaldskroner skal betales tilbage

SÆBY:En ny aftale om affaldsforbrænding mellem Affaldsselskabet Vendsyssel Øst (AVØ) og Elsam betyder, at forbrugerne i Sæby og Frederikshavn skal have 12,9 mio. kroner tilbage. I Sæby vil forbrugerne dog ikke modtage en check. Derimod vil prisen for at få tømt affaldssækken blive fastfrosset i en årrække, indtil pengene er ført tilbage til forbrugerne. Tidligere formand for AVØ, byrådsmedlem Brian Pedersen (S), vil gerne tage æren for den store "tilbagebetaling". Urimeligt - Sagen startede faktisk, da jeg var AVØ-formand. Vi betalte mange penge til Elsam for at slippe af med vores affald på forbrændingen i Frederikshavn. Og det var affald fra både dagrenovation og genbrugspladserne. Det var helt urimeligt, for Elsam tjente styrtende på at sælge den strøm og varme, som forbrændingen producerede. Elsam fik faktisk dobbelt betaling, siger Brian Pedersen. Da kontrakten mellem AVØ og Elsam skulle fornys, slog Brian Pedersen efter eget udsagn bremsen i, og resten af bestyrelsen var enig med ham i at sige stop. - Vi sagde, at vi aldrig kunne drømme om at forlænge kontrakten. Vi krævede, at Elsam skulle sætte prisen for at modtage affaldet væsentligt ned. Sagen kørte i flere år og var blandt andet en tur i Energistyrelsen. Men nu er en ny aftale omsider på plads, og det betyder, at 12,9 mio. kroner skal føres tilbage til forbrugerne i de to kommuner, siger Brian Pedersen. Prisen ned Det mange penge er det beløb, som forbrugerne har betalt for meget, siden kontrakten udløb for nogle år siden. - Vi har sikret forbrugerne en meget stor besparelse. Forbrændingsprisen sættes således ned fra 250 til 195 kroner per tons. Ikke blot skal forbrugerne have penge tilbage, prisen fremover bliver også væsentlig lavere end den hidtil har været, siger Brian Pedersen. Det er dog ikke det hele beløb, som føres direkte tilbage til kunderne. Et beløb i størrelsesordenen 3,5 mio. kroner skal således bruges til forbedring af genbrugspladserne i de to kommuner. Desuden vil der blive brugt et beløb til tilbagebetaling af gæld.