Lokalpolitik

Millioner skal skabe liv i landdistrikter

Alle borgere kan blive medlem af LAG, og det koster ikke en krone

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hans Jør­gen Mel­vej: - Alle kan bli­ve med­lem­mer af LAG og der­med få ind­fly­del­se. Ar­kiv­fo­to: Ul­rik Bang

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Millioner skal være med til at udvikle landdistrikterne i Brønderslev Kommune. LAG-grupperne har udarbejdet forslag til en udviklingsstrategi, der præsenteres på en ekstra generalforsamling i LAG-gruppen mandag 28. januar. LAG-gruppen arbejder for at udvikle landsbyerne. Noget af det, der satses på, er at fremme mulighederne for at nyde de varierede landskaber, rig natur, rent miljø samt kulturelle og historiske attraktioner. Der skal skabes attraktive levevilkår for børn, unge og voksne i landsbyerne og landdistrikterne samt styrke sammenhængen mellem land og by. Desuden skal der tiltrækkes iværksættere, udvikle eksisterende virksomheder samt skabe nye erhvervsvirksomheder inden for landbrug, turisme, håndværk, it-teknologi samt serviceområder. LAG-gruppen har ca. 3,3 mio. kr. at gøre gavn med. Snart skal der søges penge til konkrete projekter. Noget af det, der har mulighed for at få støtte, er tiltag, der kan skaffe turister til området. Det kan for eksempel være tiltag, hvor der bliver overnatningsmulighed og opstaldningsmulighed for personer, der kommer til kommunen på hesteryg. Andet, der kan komme i betragtning, er golfprojekter. Ifølge bestyrelsen for LAG-gruppen, har Brønderslev Kommune turistmæssigt et stort potentiale. I øst med kattegat-kysten, Jyske Ås og det gamle kulturland omkring Voergaard Slot og Dronninglund Slot. Mod vest er det flade land med Store Vildmose og nærheden til Vestkystens store feriehusområder ved Saltum, Blokhus og Løkken. Her er der store muligheder for oplevelsesturisme, oplevelsesøkonomi samt helårsturisme. I den vestlige del af kommunen er ¿regnvejrsturisme¿ fra sommerhusområderne vigtig for handelslivet i Brønderslev by. Her vil der i samarbejde med nabokommunerne med nabokommunerne kunne etableres oplevelsesturisme i tilknytning til Store Vildmose og det omgivende bakkeland. Blandt andet disse potentialer har medvirket til udvælgelsen af to hovedområder for LAG-Brønderslevs fremtidige virke, nemlig livskvalitet og bosætning samt turisme og erhverv. Omkring livskvalitet og bosætning pointerer formand for LAG-Gruppen, Hans Jørgen Melvej, Thorup, at det er LAG-Gruppens vision at støtte udvikling af kommunens landdistrikter/landsbyer som attraktive bosætningsområder med høj livskvalitet og engagement. - Der skal satses målrettet på at tiltrække flere indbyggere til landsbyerne/landdistrikterne og dermed til kommunen, siger han. - Det skal blandt andet ske ved at fokusere på og understøtte en positiv landsbyudvikling samt skabe nye forudsætninger for, at der i landdistrikterne/landsbyerne kan etableres og udvikles gode og spændende leve- og livsvilkår. Bestyrelsen slår fast, at der i hele perioden vil være fokus på de menneskelige ressourcer. LAG-Gruppen vil fremme og støtte uddannelse og træning af lokale ildsjæle og ressourcepersoner, idet visionen kun kan leves ud gennem vellykkede procesforløb, der forudsætter kompetente ildsjæle. Omkring erhverv og turisme er det LAG-Brønderslevs vision at støtte initiativer til at udnytte nedlagte landbrugsejendomme samt større bygninger i landsbyerne, som tidligere har huset butikker med mere til etablering af nye liberale erhverv og mikrovirksomheder. Den rige og varierede natur på tværs gennem Brønderslev Kommune tilbyder en lang række unikke natur- og kulturemner, der blot venter på at blive udnyttet. Nye besøgende skal tiltrækkes af disse naturperler samt kulturelle aktiviteter og seværdigheder.