Forsikringsvirksomhed

Millioner sparet på forsikringer

Gevinst på 10 mio. kr. for kommune opnået på forebyggende indsats og større selvrisiko

HJØRRING:Økonomiudvalget vil føre 10 millioner kroner tilbage til de enkelte forvaltninger, fordi Hjørring Kommune over de sidste to år har sparet et tilsvarende beløb på forsikringer. - Beløbet vil blive fordelt til de enkelte sektorer efter hvad de enkelte institutioner har betalt til forsikring, og kan blive brugt til at finansiere nogle af de merudgifter, der har været på andre områder i 2010, siger borgmester Arne Boelt. Indstillingen betyder at SÆH-udvalget får 4,173 millioner kroner overført og at Børne- og Undervisningsudvalget tilsvarende får rådighed over 3,672 millioner kroner. Til de øvrige udvalg vil der være mellem 439.000 og 638.000 kroner at dække budgethuller. - Besparelserne er kommet på grund af en forebyggende indsats, således at der for eksempel på skolerne er installeret automatiske alarmeringsanlæg, oplyser han. Det mindre forbrug fra kommunens centrale kassebeholdning til forsikringsskader dækker både over færre arbejdsskader og mindre beløb til brand, hærværk og tyveri. Gevinsten er også et resultat af, at den nye Hjørring Kommune i 2007 lagde en ny forsikringskurs med en selvrisiko på en million kroner pr. institution. Først derefter træder et forsikringsselskab til. Mindre institutioner som børnehaver skulle derefter betale 5000 kroner om året til den centrale kasse, mens større institutioner som skoler, kom til at betale 25.000 kroner i præmieopkrævning. Den nye kurs har også finansieret den forebyggende indsat. Blandt andet fik skoler en bedre brandsikring efter branden på Sindal Bibliotek. - Der var diskussion om beløbet fra de enkelte institutioner skal ned, men vi beholder det nuværende niveau. Når forsikringer næste gang skal i udbud, kan vi frygte, at forsikringsselskaber sætter kommunens præmie op. Der har været nogle store brande på Sindal Bibliotek, Holmegårdskolen og et sted mere, udtaler borgmesteren.