Millioner til forskning, kultur og gode formål

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Professor Steffen B. Pedersen, Institut for Fysik og Nanonteknologi, får støtte til indkøb af et avanceret mikroskop. Arkivfoto: Grete Dahl

STØTTE:Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater på i alt . 26.659.000 kroner. Af bevilgede legater kan nævnes følgende: Aalborg Universitet Aalborg Universitet inklusiv afdelinger i Esbjerg Ballerup og København: 1 . Enkeltpersoner: Forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg: Assistant Professor Alyne E. Delaney, Yokohama, Japan (10.000 kr.). Assistant Professor Trung Dung Ngo, Hanoi, Vietnam (10.000 kr.). Lektor Jan Brødslev Olsen, Sydney, Australien (9.000 kr.). Institutleder Inger Askehave, Hong Kong (9.000 kr.). Professor, Ole Skovsmose, Brasilien (9.000 kr.). Adjunkt, Henrik Schiøler, Hanoi, Vietnam (9.000 kr.). Assistant Professor, Kaiyuan Lu, WuHan, Kina (9.000 kr.). Forskningsassistent, Simon Fristed Eskildsen, Campo Grande, Brasilien (9.000 kr.). Research Assistent, Jose Gutierrez (9.000 kr.). Adjunkt, Klaus Trangbæk, Cancun, Mexico (8.000 kr.). Adjunkt, Thomas Bjørner, San Diego, Californien, USA (8.000 kr.). Professor, Hugo Cancino, Santiago, Chile (8.000 kr.). Lektor Poul Alberg Østergaard, Busan, Sydkorea (8.000 kr.). Lektor Michael Rygaard Hansen, Victoria, British Columbia, Canada (8.000 kr.). Forskningsassistent, Troels Pedersen, New Orleans, USA (7.000 kr.). Professor Per Høeg, San Francisco, Californien, USA (7.000 kr.). Forskningslektor Thomas Moeslund, Las Vegas, USA (7.000 kr.). Lektor Michael Slavensky Dahl, Stanford University, USA (7.000 kr.), Lektor Henrik Rasmussen, Orlando, Florida, USA (7.000 kr.). Adjunkt Lars Chr. Terndrup Overgaard, Adelaide, Australien (7.000 kr.). Lektor Christian Nøhr, Buenos Aires, Argentina (6.000 kr.). Professor, Gunhild Agger, Warrensburg, Missouri, USA (6.000 kr.), Professor Per Christiansson, Beijing, Kina (6.000 kr.). Adjunkt, Bo Rohde Pedersen, San Francisco, USA (6.000 kr.). Adjunkt Morten Kjeld Ebbesen (6.000 kr.). Assistant Professor Antonietta Parracino, Barcelona, Spanien (5.000 kr.). Forskningsprofessor Zhe Chen, Padova, Italien (5.000 kr.). Research Assistent Jose Gutierrez, Zadar, Kroatien (5.000 kr.). Lektor Lars Andersen, Athen, Grækenland (5.000 kr.). Adjunkt, Tahir Riaz, Zadar, Kroatien (5.000 kr.). Lektor Kjeld Schaarup-Jensen, Edinburgh, Skotland (5.000 kr.). Post Doc Søren Thordahl, Edinburgh, Skotland (5.000 kr.). Adjunkt Jens Myrup Pedersen, Zadar, Kroatien (5.000 kr.). Professor Hans Gullest rup, Reykjavik, Island (4.000 kr.). Lektor Xiangyun Du, Kina (4.000 kr.). Adjunkt, Yannick Le Moullec, Tallinn, Estonia (3.750 kr.). Lektor Jeanne Strunck, Leiden, Holland (3.000 kr.). Adjunkt, Anders Horsbøl, Leiden, Holland (3.000 kr.). Professor Klaus Bohnsen, Bonn, Tyskland (3.000 kr.). Associate Professor, Antje Gimmler, München, Tyskland (3.000 kr.). Forskningslektor Jytte Brender, Southampton, England (3.000 kr.). Lektor Lars Andersen, Famagusta, Cypern (3.000 kr.) og Adjunkt Louise Mønster, Gävle, Sverige (1.500 kr.). 2. Forskning: Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi (1.400.000 kr.). Professor Torben Moos. Støtte til tre årigt forskningsprojekt omhandlende opstart af centerdannelse i Biomedicin. Formålet er en fokuseret indsats for at fremme: Kvalitetsprægede forskningsprojekter med udgangspunkt i forståelse og behandling af menneskets livstruende og invaliderende sygdomme. Initiativer, der fremmer eksperimentelle biomedicinske samarbejder indenfor regionen, især mellem Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus. Grundforskning med et direkte anvendelsessigte og dermed grobund for opstart af højteknologiske bioteknologiske virksomheder i Nordjylland. Institut for Fysik og Nanoteknologi (250.000 kr.), Associate Professor Leonid Gurevich. Støtte til indkøb af udstyr til anvendelse indenfor forskning indenfor molekylær elektronik. Konkret kan udstyret give Universitetet mulighed for at undersøge DNA baseret elektroniske biosensorer, og visualisering af disse strukturer. Disse biosensorer er i stand til at reagere hurtigere end de eksisterende systemer. Succesfuld gennemførelse af projektet vil bringe Aalborg Universitet i front indenfor forskning i dette område – på europæisk og globalt plan. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (200.000 kr.), lektor Reinhard Wimmer, støtte til indkøb af metabolomics-udstyr. I den sidste halvdel af det tyvende århundrede er der sket en eksplosiv vækst af viden om biologiens komplekse molekylære baggrund. Mængden af viden er nu så stor, at videnskaben er begyndt at søge efter overordnede mønstre i dette væld af informationer. I stedet for at kigge på enkelte, veldefinerede udsnit af organismer og studere dem i ned til mindste detalje, kigger man på hele biologiske systemer og forsøger at studere dem – i første omgang uden at gå for meget i detaljerne. Som led i disse bestræbelser er der i de sidste år kommet helt nye videnskabsgrene, de såkaldte ”omics” videnskaber. Meget forenklet sagt, indeholder generne det styresystem, som biologiske systemer kører efter. Gener sørger for fremstilling af proteiner, der tager sig af opbygningen og vedligeholdelsen af organismer. Proteinerne sørger også for at omsætte stoffer optaget med næring til det væld af forskellige substanser, som et komplekst biologisk system, som f.eks. menneskekroppen bruger. Helt fra de næringsstoffer der kommer ind i systemet til de affaldsstoffer, som blive udskilt igen. Teknisk Institut (135.000 kr.), lektor Tron Solberg, støtte til multiprocessor computer til kemiske strømningsprocesser. Indenfor forskningsgruppen er forskningen fokuseret på numeriske analyser af strømningsprocesser som er relevant for den kemiske procesindustri samt olie og gasindustrien. Blanding, varme- og stoftransmission, kemiske reaktioner og flerfaseprocesser er vigtige problemstillinger. Forskningens formål er udvikling af metoder, modeller og software. Institut for Fysik og Nanoteknologi (50.000 kr.), professor Steffen B. Petersen. Støtte til indkøb af avanceret mikroskop. Når UV lys rammer biomolekyler såsom proteiner, ekciteres deres elektron system, hvilket muliggør kemiske processer, som ikke kan finde sted i grundtilstanden. Anskaffelsen af det ønskede mikroskop tillader Universitetet bl.a. at undersøge hvor længe molekylerne befinder sig i en exciteret tilstand. Institut for Kommunikation (50.000 kr.), professor Inge Nygaard Pedersen. Støtte til afholdelse af 6. Nordiske Musikterapi Konference med omkring 250 deltagere. Rektor (50.000 kr.), rektor Finn Kjærsdam. Støtte til uddeling af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris der uddeles årligt til en videnskabelig medarbejder der har gjort en ekstraordinær indsats for at udvikle nye uddannelser eller uddannelses elementer på Aalborg Universitet eller har taget væsentlige pædagogiske initiativer af betydning for udviklingen af Aalborg Universitets undervisning eller på anden måde har bidraget til Aalborg Universitets udvikling. Center for Sanse-Motorisk Interaction (40.000 kr.), Ernest Nlandu Kamavuako. Støtte til optageudstyr til brug i forskningsprojektet ”forudsigelse af muskelkraft på baggrund af muskelaktivitet”. Indenfor de sidste fem år er der opstået en fornyet interesse for udviklingen af avancerede, aktive håndproteser til patienter med amputationer. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle nye avancerede kontrolsystemer til håndproteser for patienter med amputationer baseret på information hentet fra enten implanterbare elektroder i de perifere nerver, eller fra implanterbare elektroder i kroppens muskler. Systemet skal først og fremmest kunne kontrolleres naturligt af brugeren, således at når brugeren tænker på at bevæge den manglende hånd, så vil systemet via den direkte kontakt med de perifere nerver eller muskler i kroppen kunne opfange, fortolke og omsætte brugerens ”kontrol!-signaler til bevægelse af den aktive håndprotese. Historiestudier (25.000 kr.), lektor Torben Kjersgaard Nielsen. Støtte til afholdelse af international konference. Formålet er gennem en sammenligning af forskellige religiøse samfunds opfattelser af sig selv og hinanden – at nå nærmere en forståelse af religiøs forskellighed, tolerance og intolerance, som disse fænomener har ytret sig i en for de europæiske samfund afgørende historiske periode. Der vil blive forelæsninger af forskere fra Skotland, Israel, Tyskland, England og Danmark. 3. Andet: Rektor (850.000 kr.), Støtte til studerendes meritgivende udenlandsophold samt til specialophold i udlandet i 2009. Aalborg Sygehus 1 . Enkeltpersoner: Forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg: Afdelingslæge Ole Eschen, München, Tyskland (5.000 kr.). 2. Forskning: Klinisk Epidemiologisk Afdeling m.fl. (150.000 kr.). Læge Martin Bach Jensen. Støtte til forskningsprojekt omhandlende forbruget af sundhedsydelser og sociale ydelser hos personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Formålet er at undersøge sammenhængen mellem graden af KOL og forbruget af sociale ydelser (pensioner, understøttelse, fleksjob ydelser m.v.), og sundhedsydelser (indlæggelser, medicinforbrug og sygesikringsydelser). Endvidere skal undersøgelsen afdække sygdommens sociale og økonomiske betydning – om der er sammenhæng mellem at have KOL og det at være marginaliseret på arbejdsmarkedet og socialt betragtet. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (120.000 kr.), post.doc Karen Marie Dalgaard. Støtte til forskningsprojektet ”Den lindrende indsats i hospitalsregi”. De sidste 10 – 15 år har der været øget fokus på at forbedre forholdene for uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende i Danmark. Udviklingen har især haft fokus på den specialiserede indsats via etablering af hospiceinstitutioner og udgående specialist teams, frem for indsatsen på hospitaler, hvor ca. 56 pct. af alle døende i Danmark tilbringer deres sidste tid. Dette projekt har fokus på udvikling af den lindrende indsats i hospitalsregi. Flere forhold tyder på, at det er vigtigt indsatsområde. Der har i flere år været øgede bestræbelser på at forlænge overlevelsestiden for kræftpatienter. Der er dog fortsat en del af disse patienter som ikke kan helbredes. På landsplan dør ca. 16.000 kræftpatienter hvert år. Hospitalsafdelinger er præget af effektivitet og især indrettet på at helbrede sygdomme. Det kan betyde, at uhelbredeligt syges særlige behov for lindring af sygdomssymptomer, medmenneskeligt nærvær, tid, fred og ro ikke kan imødekommes. 3. Andet: Sygehusledelsen (100.000 kr.), chefsygeplejerske Vibeke Deding. Støtte til sygeplejerskers udenlandske udviklingsinitiativer. Medicinsk-endokrinologisk afdeling m.fl. (26.250 kr.), Speciallæge, dr.med. Jørn Ditzel. Støtte til projekt om sukkersyge. Formålet er at undersøge indholdet af hormonet erythropoientin (EPO) hos 50 børn med insulinkrævende sukkersyge sammenholdt med en lignende undersøgelse på 50 raske børn med tilsvarende alder, køn og vægt. Undersøgelser har vist at diabetiske børn har øget hæmoglobin procent, en højere hæmatokrit værdi og et øget indhold af 2,3 difosfoglycerat i de røde blodlegemer i forhold til raske børn. En øget forhøjelse af disse værdier har vist at knoglemarven er påvirket af et øget EPO. Påvisningen af EPO i betydelige mængder i øjets glaslegeme hos unge sukkersyge Patienter, kan medføre yderligere lidelser der hyppigt fører til blindhed. EPO er ligeledes en potent vækstfaktor for endothelcellen i de små blodkar. Kulturelle og kunstneriske formål 1. Organisationer og foreninger: Super 16 (200.000 kr.), støtte til filmproduktionen 2009 – 2010. Super16 er en alternativ filmuddannelse for nye producere og instruktører, der ønsker at dygtiggøre sig med henblik på at være med til at dominere Danmarks nye generation af filmskabere. Hver årgang på Super16 består af otte instruktører og otte producere, som tilsammen realiserer otte film årligt. Han Herred Havbåde (154.740 kr.), støtte til sikkerhedsudstyr, sejl og rig til havbåden Elbo i forbindelse med projekt med at genaktivere to tomme landingspladser i Lildstrand og Slettestrand. Samt at skabe en bred folkelig aktivitet om Han Herreds kystkultur, med særligt fokus på de traditionelle klinkbyggede havbåde. Endvidere at skabe et nationalt/skandinavisk center for både byggekunsten og kystkulturen i et netværk mellem de århundredgamle landingspladser på Jammerbugtkysten. Det Kongelige Bibliotek (150.000 kr.), støtte til udarbejdelse af biografi om Knud Rasmussen Skagens Museum (135.000 kr.), Støtte til udstillingen ”Anna jeg Anna”. I 2009 er det 150 år siden, at Anna Ancher blev født. Det markerer Skagens Museum med en stor udstilling, der via forskellige temaer belyser Anna Ancher og hendes fantastiske samling af malerier. Egnsspil i Rebild (100.000 kr.). Støtte til forestillingen i 2009 i Rebild Bakker. Egnsspillet er en spektakulær forestilling med amatører og professionelle. Årets forestilling er gendigtet af lokalhistorikeren Niels Nørgaard Nielsen fra sagsaktierne fra herredstinget – samlet af Ole Færch. En fortælling om væverkonen Sindet Christensdatter fra Bradsted som blev dømt som troldkvinde. Jesper W. Rasmussen (50.000 kr.). Støtte til novellefilmen ”Ses”. Filmen har været vist i bl.a. Los Angeles i en biograf på Sunset Boulevard og er blevet Nomineret til en Oscar i sin kategori. Filmen handler grundlæggende om børn og sorg, og er inspireret af Jesper Rasmussens arbejde med børn og unge som tidligere folkeskolelærer. Haandværkerhuset (30.000 kr.). Støtte til renovering af facader. Jazz Nord Ensemble (25.000 kr.). Støtte til aktiviteter i 2009 med bl.a. 10 koncerter i nationalt regi samt minimum fem gymnasiekoncerter. Camerata Musica (20.000 kr.). Støtte til afholdelse af koncerter i 2009. Morskabs Theatret (20.000 kr.). Støtte til opførelse af forestillingen ”Busters verden”, skrevet af Bjarne Reuter, og kendt fra TV-serien for nogle år siden. Aalborg Kammermusikforening (20.000 kr.). Støtte til sæsonen 2008/2009. Én af koncerterne finder sted med Danmarks Radios Ungdomssensemble DRUEN, og i forbindelse med denne koncert til man forsøge at etablere en kontakt til musikinteresserede unge på gymnasier, konservatorium m.v. og bl.a. tilbyde adgang til åben prøve med mulighed for dialog med dirigent og ensemblets unge musikere. Urban Research and Design (18.000 kr.). Støtte til kunstprojekt under Kulturnatten i Aalborg. Nordisk Sangfestival 2009. Sæby (15.000 kr.), Støtte til afholdelse af Sangfestival 2009 med deltagelse af kor fra Danmark, Norge Sverige og Baltikum. Aalborg Studenterrevy (12.000 kr.). Støtte til årets forestilling ”Er nok for lidt?" Enzemble Zimmermann, Aalborg (10.000 kr.). Støtte til opførelse af Johann Sebastian Bachs ”Johannespassion” i Hjørring og Hasseris Kirke. Foreningen Nordjysk Korsamarbejde (10.000 kr.). Støtte til projekt under Kulturnatten i Aalborg. Nordjyske Amatørsymfoniorkesterstævne (10.000 kr.). Støtte til afholdelse symfoniorkesterseminar for specielt unge amatørmusikere, konservatoriestuderende samt øvede musikskoleelever fra Hele Danmark. Der forventes endvidere deltagelse fra Norge, Sverige og Tyskland. Vildmosekoncerter (10.000 kr.). Støtte til afholdelse af 6 klassiske koncerter i sommeren 2009 på gård i Dokkedal. Nordjyllands Unge Tonekunstnere (8.000 kr.). Støtte til afholdelse af La Nativite’ du Seigneur (Herrens fødsel) i Budolfi Kirke. Andet Aalborg Ungdomsskole (15.000.000 kr.), Støtte til projekt ”Uddannelsesløft”. Projektet er en omfattende og flerårig uddannelsesindsats, der har som formål at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge. Ejendomsfonden Nordsøen – Oceanarium (3.600.000 kr.). Støtte til projektet ”Alle Tiders Nordsø”. Formålet med projektet at skabe et helt nyt og anderledes lærings- og oplevelsescenter på Nordsøen Oceanarium. Projektet gennemføres i den ældste del af oceanariet. Danmarks Indsamlingen 2009 (100.000 kr.). Støtte til indsamlingen i 2009. 12 af de største humanitære organisationer er sammen med DR1 er gået sammen om en indsamling til fordel for Afrika – denne gang til fattige familier. Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose (100.000 kr.). Støtte til foreningens arbejde – især med henblik på socialrådgiverfunktionen. Tiden har vist, at de sygdomsramte familier, både forældre med børn under 18 år og de voksne patienter med sygdommen – ikke i tilstrækkelig grad får den hjælp og vejledning på socialforvaltningerne, om de har behov for. Børnecancerfonden (41.000 kr.). Støtte til foreningens arbejde Nordjyllands Erhvervsakademi (40.000 kr.), Støtte til merkantile studerendes udlandsophold i 2009 Fonden ”En god start i livet” (32.500 kr.). Støtte til pjecen ”Tidlig fødsel – Tidlig kontakt”. Foreningen ønsker gennem pjecen at ”uddanne” forældrene, så de bedst muligt kan give omsorg og pleje til deres for tidligt fødte barn. Tandsundhed uden grænser (25.000 kr.). Støtte til foreningens arbejde. I løbet af 2009 vil der blive sendt 50 tandlæger og tandplejere, samt studerende fra de respektive uddannelser af sted til Filippinerne, Peru og Vietnam. Børns Vilkår (25.000 kr.). Støtte til foreningens arbejde. Polske Børn i Himmerland (5.000 kr.). Støtte til julegavetur til Polen Klubben for brugere og hjælpere i Nordjylland (5.000 kr.). Frelsens Hær (10.000 kr.). Støtte til foreningens arbejde i Aalborg og Omegn.