Millioner til kloakker

Enorme summer skal ofres på kloaknettet i Brønderslev Kommune.

Koakkerne i Brønderslev Kommune kommer til at koste millioner.

Koakkerne i Brønderslev Kommune kommer til at koste millioner.

Der lægges op til, at der frem til 2029 skal bruges ca. 25 mio. kr. årligt. Brønderslev Byråd har godkendt spildevandsplanen 2011-2014. Det, der skal sættes fokus på, er, at der sker en separering af spildevandet. Brønderslev by halter på det område bagefter, idet kun de nyeste kvarterer har et to-strenget kloaksystem. Den igangværende fornyelse af kloakkerne i Flauenskjold fortsæter. Renseanlæggene i Ørum og Ravnstrup skal nedlægges, og spildevandet herfra skal føres til Hjallerup. Hildo Rasmussen (S) udtrykte betænkelighed ved, at der skal ledes mere spildevand til Asaa. Han mener, at rensningsanlægget i Asaa har nået sin maksimumgrænse. Formand for Brønderslev Forsyning A/S, Jens Arne Hedegaard (V) mener, at rensningsanlægget kan klare en del mere spildevand end i dag. Hildo Rasmussen ankede også over, at der sker lånefinansiering. - I den tidligere Dronninglund Kommune sparede vi op, og betalte kontant. Jens Arne Hedegaard mener, at det er urimeligt, at borgere skal betale for en investering over 10 år, som holder i langt flere år. Det er baggrunden for, at han går ind for lånefinansiering, så betalingen strækkes over mange flere år.