Lokalpolitik

Millioner til landdistrikter

{ Landets to nordligste kommuner efter nytår bliver sikkert blandt de landkommuner, som får anerkendt en aktionsgruppe til at sikre udvikling i landdistrikter fra det nye Landdistriktsprogram. De nye storkommuner omkring Hjørring og Frederikshavn er godt i gang med at etablere en fælles aktionsgruppe efter Leader+ metioden. Den er blevet brugt i det nuværende program, der udløbet ved nytår, og hvor Hirtshals, Sindal, Sæby og Løkken-Vrå har gode erfaringer. De giver Hjørring/Frederikshavn en fordel, når Fødevaredirektoratet skal godkende en ny aktionsgruppe. Brønderslev-Dronninglund er inviteret med til det forberedende arbejde. Aktionsgruppen kan råde over mindst fire millioner kroner om året fra staten og EU, og midlerne skal give landdistrikter er løft i livskvaliteten.