Lokalpolitik

Millioner til ny fremme af kommunens udvikling

Udvalg øremærker penge til nye tiltag i Hjallerup og Dronninglund

DRONNINGLUND:Hvis også byrådet som ventet siger ja, er der nye millioner på vej til udviklingen af Dronninglund Kommune på både bolig- og erhvervsområdet. Teknik- og miljøudvalget har således over for byrådet indstillet, at der afsættes 3.341.615 kr. til byggemodningen af første etape af det nye boligområde ved Moltkesvej syd for Lindenovsvej- og Hedevigsvejudstykningerne i Dronninglund, og samtidig har udvalget indstillet, at der frigives 4.574.870 kr. til at byggemodne første etape af det nye erhvervsareal ved motorvejen øst for Hjallerup. Med hensyn til byggemodningen af Moltkesvej-udstykningen har teknik- og miljøudvalgt endvidere indstillet, at byggemodningen skal omfatte stamvejen og den sydligste del af området - så det altså bliver de formodet mest attraktive grunde mod syd, der først gøres klar til etableringen af nye parcelhuse. At der i øvrigt ligger vægt bag de hyppigt udmeldte løfter om, at der skal sættes hurtig gang i byggemodningen af Moltkesvej-udstykningen - for på dén måde at imødekomme de mange forespørgsler om mulige grundkøb - illustreres endvidere af, at der i tidsplanen for projektet opereres med at igangsætte byggemodningsarbejde 25. juli - og at dette skal være færdiggjort senest 16. september. Det bliver derfor også i denne periode, at der sættes gang i salget af grunde i den nye udstykning. Arbejdet med at byggemodne området sendes inden da ud i en offentlig udbudsrunde, hvor resultatet offentliggøres 28. juni, og mens der i de kommunale kredse ses med spænding frem, hvad licitationsresultatet dér bliver, så gør det samme sig gældende med hensyn til licitationen vedrørende byggemodningen af erhvervsarealet. Den holdes 17. august, hvorefter byggemodningen gennemføres i perioden fra 22. august til 30. september.