Læsø

Millioner til ø-ideer

Læsø med i øernes LAG, og det sikrer penge til flere projekter

Nye erhvervs- og kulturprojekter skal skabe grobund for udvikling af Læsø - og lokke flere sommergæster til øen. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Nye erhvervs- og kulturprojekter skal skabe grobund for udvikling af Læsø - og lokke flere sommergæster til øen. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

LÆSØ:2008 blev det første år, hvor virksomheder og idemagere fik mulighed for at søge støtte til erhvervs- og kulturprojekter under landdistriktsprogrammets pulje til de lokale aktionsgrupper - LAG. Læsø indgår i en aktionsgruppe sammen med Samsø og Ærø og har for perioden 2007 og 2008 haft cirka tre millioner kroner at dele ud af. Derudover har der været fastlåst omkring 700.000 kroner, som kun kan anvendes til fiskeriudviklingsprojekter. Disse penge er nu endelig tilgængelige. - Endnu har vi ikke modtaget ansøgninger i fiskeriudviklingspuljen, men bestyrelsen håber, at der også på dette område vil være lyst til udvikling og nye tiltag i det kommende år, oplyser Læsøs LAG koordinator Marie Louise Gustafsson. I 2007 formulerede LAG-bestyrelsen for de tre øer en fælles strategi for at blive godkendt i Direktoratet for FødevareErhverv, som administrerer landdistriktsprogrammet. Der blev således først åbnet for ansøgninger fra april 2008. Det betyder, at de ca. 1,5 millioner kroner, som Læsø får pr. år, er akkumuleret med puljen fra 2007 til i alt 3 millioner kroner. Der har allerede været mange ansøgere, og der er på nuværende tidspunkt uddelt ca. 2,2 millioner kroner. Det forventes, at projekter for endnu 400.000 kroner skal indsendes til direktoratet til endelig godkendelse i løbet af den kommende måned. - Ansøgerne er både private virksomheder og foreninger, og projekterne er både fornyende og spændende, siger Marie Louise Gustafsson. I løbet af 2008 er der kommet en del ansøgninger vedrørende projekter, der handler om ferielejligheder. Disse projekter har store budgetter og kan sluge en stor del af støttepuljen. - Bestyrelsen har derfor besluttet at oprette et midlertidigt stop for ansøgninger til ferielejligheder. Det sker for at give plads til de mange andre typer udviklingstiltag, der kommer ind. I 2009 vil bestyrelsen vurdere, om man igen vil åbne op for ansøgninger til byggeri af ferielejligheder.kø