Millionerne må rulle før de høje skibe kommer

Et år før Tall Ships Race er Aalborg Kommune i gang med den detaljerede planlægning af begivenheden

AALBORG:De fleste nordjyder, som i 1999 blev en del af den store folkefest omkring Cutty Sark Tall Ships Race, ser frem til, at Aalborg igen næste år skal være værtsby for den eventyrlige begivenhed. Den overordnede planlægning er forlængst overstået. Nu er man i gang med detaljerne. Og når der står Aalborg i indledningen, betyder det ikke, at Nørresundby er glemt. Tværtimod. Formanden for styrekomiteen op til det næste arrangement, servicechef Anni G. Walther, Aalborg Kommune, siger i dag, at det vigtigste resultat, det mest værdifulde, man fik ud af investeringen i 1999, var, at mennesker syd og nord for fjorden opdagede, at vandet ikke behøver at skille, men også kan samle de to bysamfund. Og nu lægges hovederne i blød for at finde på en masse gode ideer, som kan understrege dette aspekt. Anni Walther siger, at det først og fremmest gælder om at få nogle flere mennesker trukket fra syd mod nord. Det vil hun gøre ved at lade et par shuttlebåde sejle på tværs af fjorden til samme pris, som en busbillet koster, og måske med ekstra fordele til gæster, der sejler over til Nørresundby. Man prøver også at finde gode ideer til trækplastre som fjordbaserede arrangementer med udgangspunkt på Solsiden og måske et børnetivoli i Strandparken. Alle, som har gode ideer, er velkomne til at dele dem med styregruppen i Aalborg Kommunes serviceafdeling. Der er sat ti milioner kroner af til festen, og af dem forudsættes de fire millioner at komme ind i form af sponsorater. Det er samme beløb, som den forrige fest kostede, dog forhøjet med 15 pct. på grund af pris- og lønstigninger. - Det går strygende med at få sponsor-underskrifter, siger Anni Walther, som har skævet til den måde, AaB og andre foretagender udfærdiger deres sponsorkontrakter på for at gøre dem tilstrækkeligt attraktive. Hun understreger dog, at det ikke alene er de såkaldte modydelser, som gør sponsoraterne tiltrækkende for det lokale erhvervsliv. Modydelser af forskellig art til sponsorerne beløber sig til 750.000 kr. af de fire millioner, der gerne skulle komme ind Flere firmaer har understreget, at samarbejdet i 1999 har haft stor betydning for deres senere samarbejde med andre nordjyske virksomheder i forbindelse med andre begivenheder. Andre tænker langsigtet og mener, at deres støtte til den slags arrangementer i almindelighed giver et godt omdømme, som kan gøre det lettere at skaffe arbejdskraft, når den om nogle få år bliver en knaphedsvare. Og i øvrigt er samtlige sponsorer fra sidste gang parat til at åbne kassen igen. Som udgangspunkt skal Aalborg som værtsby betale 90.000 euro eller små 700.000 kr. til arrangørerne af sejladsen. Men hvilke udgifter kan det være, som tvinger det samlede økonomiske beredskab op på omkrig de 10 millioner? Det har Anni G. Walther svar på. Her er nogen af de tungeste klumper. • 1.300.000 kr. går til arrangementer. Altså al den musik og underholdning, som skal sætte havneområderne og bycentrene både nord og syd for floden på den anden ende. • 550.000 kr. går til den post, som hedder havn og teknik. Der skal være vand og gas til skibene, toiletter både til publikum og til de besætninger, som ikke er velsignet med den slags ombord. • 900.000 kr. bliver prisen for et af de tunge områder, information og public relations, reklamer i tv og radio samt en husstandsomdelt sponsoravis. Der skal også annonceres i blade og brochurer, der omdeles blandt gæsterne i sommerlandet. • 595.000 kr. afsættes til skibsgruppen, som tager sig af mangt og meget. Herunder ledsagefartøjer og lodser og mange slags servicering af gæsterne. Gruppen består af 200 skibsinteresserede altmuligmænd, som kommer hertil fra flere egne af landet. De udstyres med ens træningsdragter, så de er synlige i landskabet. Det er i øvrigt dem, som udarbejder håndbøgerne til officerer og mandskab på skibene, så alle kan finde ud af, hvordan de to byer ved fjorden er skruet sammen, og hvor de forskellige begivenheder finder sted. • 425.000 kr. bliver prisen for kommunikation, transport, skiltning m.v. Der er 3000 unge, som skal køres i busser rundt til mangfoldige sportskampe og seværdigheder. • 2.080.000 kr., den største af mellemsummene, er prisen for sekretariatets virksomhed. Det kunne være blevet endnu dyrere, hvis ikke kommunen havde besluttet, at man ikke vil købe ekstra personale til forberedelserne. Pengene går bl.a. til de mange aktiviteter for besætningerne, "captains dinner", til service for pressefolkene og forberedelse og styring af det store arrangement i alle dets enkeltheder. • 1.200.000 kr. på en bufferkonto skal skabe sikkerhed for, at der ikke kommer uforudsete udgifter, som slår bunden ud af planerne. I 1999 kom der f.eks. mange uforudsete udgifter, da det viste sig, at der ikke som forudsat kom 250.000 besøgende men næsten tre gange så mange. Det kostede 500.000 kr. fra bufferkontoen. • 2.000.000 kr. er slet ikke lagt ind i budgettet. De kunne betegnes som en slags buffer-buffer, idet Anni Walther forklarer beløbet med, at "det skal give sikkerhed for, at arrangementet ikke vokser sig større, end vi har råd til." Der siger sig selv, at arrangementet næste år i mangt og meget, måske i det meste, kommer til at ligne forgængeren i 1999. Men det skulle gerne blive endnu flottere og endnu festligere. Hvordan gør man f.eks. det eventyrlige afsluttende festfyrværkeri endnu mere bemærkelsesværdigt? Jo, man kunne jo forestille sig, at populære kunstnere som TV2 eller Gnags som optakt gav en lille koncert fra en tømmerflåde ude midt i fjorden. Eller.... Anni Walther er modtagelig for forslag.