Lokalpolitik

Millionindsats skal løfte landdistrikter

Mindst fire millioner kroner ud årligt til mindre landsbyer for at give bedre livskvalitet, natur og miljø

Der er afsat 95 mio. kr. i 2007 og 2008 på landsplan til landdistrikterne. Det giver i gennemsnit fire mio. kr. til bedre livskvalitet, miljø og natur de lokale aktionsgrupper.arkivfoto:: KURT BERING

Der er afsat 95 mio. kr. i 2007 og 2008 på landsplan til landdistrikterne. Det giver i gennemsnit fire mio. kr. til bedre livskvalitet, miljø og natur de lokale aktionsgrupper.arkivfoto:: KURT BERING

VENDSYSSEL:Landdistrikterne i Ny Hjørring og Ny Frederikshavn kommuner får en gevaldigt løft i de kommende år, og. uden at byrådene skal bidrage. Mindst fire millioner kroner vil der næste år flyde til en ny fælles aktionsgruppe, som politikere i de to kommuner er ved at danne. Beløbet er blot starten på det nye landdistriktsprogram, for hvert år indtil 2013 vil staten og EU bidrage til indsatsen. - De fire millioner kroner er hvad vi kan regne med i 2007 og 2008, men der kan blive tale om endnu flere midler allerede næste år. Og der er det nye i programmet, at det er statslige kroner, der matcher de EU-midler, som Danmark får med programmet. I Leader+ var det mest kommunale midler, der matchede EU-penge. Det er meget, meget væsenligt ændring, oplyser leaderkoordinator Flemming Trinskjær. Livskvalitet Landdistriktsprogrammet er skruet sammen af tre søjler, hvor der på landsplan er afsat 95 millioner kroner både i 2007 og 2008 til søjlen med forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne. Støtten for de følgende år er ikke aftalt endnu. Fødevaredirektoratet vil godkende op til 25 aktionsgrupper i yder- og landdistriktskommuner, så der er i gennemsnit 4 millioner kroner til rådighed for en lokal akt ionsgruppe om året. Og formentligt noget mere til kommuner med store landdistrikter som Ny Hjørring. - Samtidig kan en aktionsgruppe søge på søjlen for natur og miljø, hvor der næste år afsat 308 millioner kroner, men det giver også en forpligtelse til at overholde nogle de fastlagte planer for natur- og miljøområdet, understreger leaderkoordinatoren. Han ser det som en mulighed for at dele af en kommunalt vedtagen politik på det område kan bæres over i aktionsgruppen, som så står for udførelsen. - Det er en oplagt mulighed. For eksempel ku’ man på forhånd bestemme, at 15 procent af aktionsgruppens budget skal kommer fra natur- og miljøsøjlen. Programmet giver også mulighed at støtte nogle fyrtårne på landet, for eksempel indenfor fødevarer og beskæftelse, tilføjer han.