Lokalpolitik

Millionjagten er indledt

Byrådet siger ja til nye projekter og indkøbt hjælp ude fra

DRONNINGLUND:Når byrådet i aften samles til årets aprilmøde, vil de folkevalgte i forbindelse med dette møde også sende et klart signal ud om, at der fra byrådets side nu for alvor er taget fat på arbejdet med at få sparet millioner på arbejdsmarkedsområdet. Det sker, når byrådet siger god for en række nye tiltag inden for området, hvor de folkevalgte ved den kommunale budgetlægning i fjor iklædte sig de optimistiske briller og indarbejdede en forventet besparelse på 2,5 mio. kr. i 2003. Denne ønskede besparelse blev fulgt op med et ønske om inden for samme område at bruge ekstra 500.000 kr. til en styrkelse af kommunens bestræbelser på at nedbringe overførselsudgifterne. Dette sidstnævnte beløb vil allerede på aftenens byrådsmøde blive "overskredet", for mens de folkevalgte ventes at sige ja til at bruge 500.000 kr. på et allerede igangsat basisprojekt for kontanthjælpsmodtagere på Karetmagervej i Dronninglund, så vil byrådet også indhente hjælp ude fra i forsøget på at få skabt en hurtigere og mere korrekt afklaring for kommunens sygedagpengemodtagere. Det er IN-Center for Ressourceudvikling, der mod en betalig på 219.000 kr. vil yde denne hjælp. Ud over de to nævnte tiltag vil byrådet i aften også sige god for et andet aktiveringsprojekt. Det drejer sig om AOF Dronninglunds praktikskole, "Springbræt videre i livet", der tidligere har været omtalt i disse spalter. - Det her viser, at vi nu virkelig giver den en skalle, og at vi er klar til at bruge en masse penge på at få forbedrede forhold på det her område, siger borgmester Mikael Klitgaard (V), der dog i samme åndedrag erkender, at målet om at nå de 2,5 mio. kr. i besparelse ikke bliver nemt at realisere. - Vi har i foråret kunnet konstatere, at antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende. Det er et skridt i den forkerte retning, men det betyder ikke, at vi skal lade være med at gøre alt, hvad der er muligt, for at få de her udgifter bragt ned. Ud over de ovenfor nævnte nye aktiveringsprojekter og den indkøbte hjælp ude fra. skal byrådet på aftens møde også tage stilling til et forslag om, at der i Dronninglund etaleres en såkaldt "Virksomheden Dronninglund" på linie med den i Skagen velfungerende "Virksomheden Skagen. Her har både social- og sundhedsudvalget og økonomiudvalget imidlertid over for byrådet indstillet, at der siges nej til dette forslag.