Energiselskaber

Millionjulegave til Frederikshavn

Elsam ryger til DONG og 183 mio. ender i forsyningskassen

FREDERIKSHAVN:El-forbrugerne i Frederikshavn kan se frem til en rigtig rar julegave - nemlig 183 millioner kroner, som kommer dumpende ind ad brevsprækken 15. december. Ulempen ved julegaven er, at den ikke bare kan omsættes til mindre el-priser. Pengene skal bruges til nyanlæg inden for el-området - og hvis politikerne skulle blive kreative og tænke millionerne overført til spændende projekter i regi af kommunekassen, ja, så banker regeringen til og nupper de 110 af millionerne. - Derfor er vi nødt til at gå til sagen med stor omtanke, så vi sikrer, at alle 183 millioner kroner kommer brugerne til gode, siger formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard, CD. Han har forhandlet salget som frederikshavns repræsentant i et konsortium af elselskaber på i alt 19. De 19 selskaber blev onsdag aften enige om at sige ja tak til DONG's tilbud - og det betyder, at selskabernes Elsam-aktier nu ender i DONG. DONG's interesse i opkøbet er ganske betydeligt. Ganske vist ejer de 19 selskaber til sammen kun 22 procent af Elsams aktier, men lægger man dem til DONG's egne 18 procent, så vil DONG efter købet have en markant aktiepost i Elsam, som kan give bestemmende indflydelse. - Vi har ingen interesse i at blande os i denne sag. Vi har ønsket at sælge og har nu fået et godt tilbud fra DONG. Tilbudet giver Frederikshavn Forsyning 183 millioner kroner, men pengene kommer kun, hvis alle 19 selskaber nikker til aftalen. Og derfor begynder vi ikke at bruge en eneste krone, før alle er tikket ind på kontoen, siger Hedegaard. Når Frederikshavn er interesseret i at sælge sin Elsam-beholdning hænger det sammen med, at leverandøraktier af den type ikke længer er interessante for Frederikshavn. - Markedet er i dag så turbulent, at vi ikke har noget at gøre der. Vi må erkende, at produktion af el ikke er en kommunal kerneydelse. Derfor er vi klar til at sælge, siger Hedegaard. Han er ikke i tvivl om, at flere af de kommunale selskaber, som også er med i konsortiet, vil overføre pengene til kommunekassen og derved pådrage sig selv en økonomisk straffeaktion fra regeringens side. - Men det vil vi ikke. Vi vil hellere se, hvordan vi kan bruge alle pengene til opgaver der er el-beslægtede eller som henhører under sideordnede aktiviteter. Vi ønsker med andre ord at skabe udvikling for pengene . Det kunne som eksempel være at drive et IT-net i kommunen. Mne nu må vi se, hvilke ideer, der er bæredygtige, siger Hedegaard. Han understreger, at det eneste Frederikshavn Forsyning sælger er aktieposten i Elsam. - Det er produktionen af el, vi ikke længer vil være ejere af. Distributionen er stadig vores opgave, og derfor vil vores elforsyning fortsætte som hidtil - fuldstændigt uanfægtet af det salg, siger Hedegaard.