Energiselskaber

Millionkrav mod varmeforsyning

Hjørring Varmeforsyning ryster på hovedet over sagsanlæg fra naturgasselskab

For­mand for Hjør­ring Var­me­for­sy­ning Flem­ming Si­mon­sen ta­ger med sinds­ro imod en stæv­ning fra Na­tur­gas Midt-Nord. Ar­kiv­fo­to: hans ravn

For­mand for Hjør­ring Var­me­for­sy­ning Flem­ming Si­mon­sen ta­ger med sinds­ro imod en stæv­ning fra Na­tur­gas Midt-Nord. Ar­kiv­fo­to: hans ravn

Hjørring Varmeforsyning, der leverer fjernvarme til 10.000 husstande i Hjørring, bliver snart stævnet af Naturgas Midt-Nord med et erstatningkrav på adskillige millioner. Naturgasselskabet mener, at varmeforsyningen har brudt en aftale om, at alternative brændsler højest må udgøre ti procent af den samlede varmeproduktion. Forbruget af naturgas i det store kraftvarmeværk faldt imidlertid fra 36 millioner kubikmeter i 2003 til 12 millioner kubikmeter i 2005, samtidig med at der i stedet blev fyret med træpiller i det gamle kulværk, og mængden af affaldsvarme fra AVV var også støt stigende. Det var simpelthen for dyrt at fyre med naturgas - Vi mener, at de har overtrådt den tilladelse, tilsynsmyndigheden, Hjørring Kommune gav, nemlig at de alternative brændsler højest måtte udgøre ti procent. Derfor vil vi nu kræve erstatning for tabt omsætning, siger Naturgassselskabet direktør, Peter Vastrup Jensen. Naturgas Midt-Nord sælger ikke direkte naturgas til Hjøring, men selskabet distribuerer naturgasssen nord for fjorden. Direktøren anslår, at den tabte omsætning udgør ca. 13 millioner kroner, og dermed bliver erstatningskravet til Hjørrings varmeforbrugere formentlig i den størrelsesorden. Ryster på hovedet I Hjørring Varmforsyning har man kun hovedrysten til over for sagsanlægget. - Vi har både Hjørring Kommune og Energistyrelsens ord for, at vi har båret os rigtigt ad, siger formand Flemming Simonsen. Han mener, det er afgørende, at varmeforsyningen har udnyttet mulighederne på de eksisterende anlæg. - Hvis vi havde bygget et nyt værk til alternative brændsler, havde vi overtrådt loven. Men det er ikke tilfældet, siger Flemming Simonsen. I 2005 fik varmeforsyningen yderligere mulighed for frit brændselsvalg, da det frie elmarked trådte i kraft. I dag bliver det ti år gamle naturgasfyrede kraftvarmeværk næsten ikke brugt. - Vi har opført os som klassens pæne dreng og indordnet os under de skiftende vilkår, siger Flemming Simonsen. - Sagen kan få vidtrækkende konsekvenser og er uhyre principiel. Det vil jo blive gaskunderne, der skal betale mere for, at varmeselskaberne indfører biobrændsler. Og i modsætning til biobrændsel, er vi er jo pålagt store skatter og afgifter til staten, siger Peter Vastrup Jensen. Et paradoks i sagen er desuden, at Hjørring Varmeforsynings brændselsvalg både har været billigere, men også langt mere miljøvenligt end naturgas. Afbrænding af træpiller er CO2-neutralt, mens der udledes 2,25 kg CO2 pr. afbrændt kubikmeter naturgas. Sagen vil i første omgang blive behandlet ved byretten i Hjørring. jakob.gammelgaard@nordjyske.dk