EMNER

Millionkrav truer musikhus

Ambitiøst prestigebyggeri koster 200 millioner kr. mere - Aalborg Kommune og amtet afviser at betale mere. Nordjyllands store ambitiøse vinderprojekt om et Musikkens Hus med udsigtsplatform og gyldent tragtformet tag ud mod Limfjorden er i fare for at falde til jorden.

AALBORG:Coop Himmelb(l)au, Wien, der vandt arkitektkonkurrencen om byggeriet til 460 millioner kroner, mener nu, at prestigebyggeriet i Aalborg bliver langt dyrere at opføre, end firmaet garanterede i sit bidrag til konkurrencen. 200 millioner kroner lyder ekstraregningen på, efter hvad NORDJYSKE erfarer. Men 460 millioner kroner. Ikke en krone mere må byggeriet i Aalborg koste. Det er bygherrerne, der samtidig er de store bidragydere, enige om. Både staten, Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune har smækket låget i på pengekassen. De holder sig til det beløb, de 460 millioner kr., der står klart og udtrykkeligt i det materiale, som arkitektkonkurrencen byggede på. Også universitetsrektor Sven Caspersen, formand for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, står fast: - 460 millioner kr. Punktum, finale, siger han. Han vil ikke sige, hvor stor en merpris, der er tale om: - Jeg vil ikke sætte beløb på. Hvad skulle jeg kunne bruge det til? Coop Himmelb(l)au har fået frist til 15. februar, dvs. to måneder, til at rette sig ind. Hvis det ikke holder sig til den oprindelige og aftalte pris, så går folkene bag Musikkens Hus i gang med at søge andre veje. En mulighed, som flere nævner over for NORDJYSKE, er, at byggeriet kan udbydes i EU-licitation - i håb om at andre kan klare det til den aftalte pris. Spørgsmålet er så, om Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har ret til at bruge tegningerne fra arkitekterne i Wien. Og at huset dermed kommer til at se ud som de efterhånden ofte offentliggjorte tegninger om prestigebyggeriet. Det er statens advokat, Kammeradvokaten, bedt om at undersøge. Ellers er der den mulighed, at man vender sig mod et af de forslag, der var med i det sidste opløb, sammen med Coop Himmelb(l)au. De er skabt af den irakisk fødte, kvindelige arkitekt Zaha Hadid, London, og af den danske arkiktekt Henning Larsen. Under alle omstændigheder kan der blive problemer med at få byggeriet færdigt til den planlagte tid, slutningen af 2006.