Lokalpolitik

Millionlån omlagt

Økonomiudvalget har besluttet at omlægge det millionlån, som byrådet i begyndelsen af 2002 sagde god for at optage. Det drejede sig dengang om et lån på små 14,5 mio. kr. til en rente på 3,89 procent, men lånet er nu omlagt, så renten kun er på 2,79 procent. Det skyldes, at der nu kun er tale om et seks-måneders lån, og når økonomiudvalget vælger et så kortfristet lån, hænger det ifølge borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V) sammen med, at man i udvalget har en forventning om, at renten i dén periode måske kan nå at falde yderligere. Restgælden på lånet er iøvrigt p.t. på små 13,8 mio. kr., og selv om lånet i sin tid blev optaget til brug ved nyanlæg, så er det endnu ikke afgjort, om kommunen skal betale nogle af pengene tilbage, efter at det ellers i forlængelse af lånoptaget nu står klart, at ikke alle millionerne bliver brugt på anlæg som planlagt.