Millionoverskud på Privatskolen

Fuldt hus på Peter Wessels Vej

FREDERIKSHAVN:Der er fyldt op - det vil sige 20 elever - i næsten alle klasser på Privatskolen på Peter Wessels Vej. Ved årsskiftet var der blot tre lediege stole i hele grundskoleforløbet fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og på de fleste klassetrin er der venteliste. I alt har 425 elever deres skolegang på Privatskolen, der kom ud af 2003 med et overskud på godt en million kroner. - Det er ikke fordi, det skal være en skik, men vi har nogle store udeståender. Blandt andet skal vi have renoveret skolens P-plads og i løbet af de næste to-tre år skal vi have bygget til med nye faglokaler, siger skoleleder Jørgen Jensen. Privatskolen har købt kolonihavegrunden nordvest for skolen med tanke på udvidelsen, der kommer til at rumme lokaler til edb, sang og musik, billedkunst med mere. Engelsk i 3. klasse I det kommende skoleår udvides undervisningen med to timers engelsk i 3. klasse. I år har skolen forsøgsvis haft én ugentlig engelsktime på 3. klassetrin. Privatskolen har to 10. klasser med hver 15 elever. For at motivere de ældste elever til fysisk aktivitet er idrætstimerne afløst af obligatoriske aktivtimer. - Det er for eksempel beachvolley og linedance, men også madlavning, sund julefrokost, traveture i skoven og andet, der sætter fokus på kost og motion, fortæller Jørgen Jensen. Næste skoleår har Privatskolen lektiecafé for 1.-6. klassetrin og forsøg med holddeling fra 7. klasse og op. 35 forældre deltog i Privatskolens generalforsamling. Claus Conradsen trådte ud af Privatskolens bestyrelse og nyvalgt blev Poul Christensen.