EMNER

Millionspild

Fra vores kommune har vi modtaget et pålæg om at få udbedret vores kloaksystem.

Der skal etableres et bedre nedsivningsanlæg til gavn for miljøet. Godt nok! Vi kan nok overkomme regningen på 60.000-70.000 kr. Men vores 125 kubikmeter rene spildevand udledes til de samme områder, hvor bønderne samtidig udspreder tusinder ton gylle - ca. tre kg pr. kvadratmeter - plus NPK og pesticider. Det hænger ikke sammen! Hvad koster det ikke almindelige borgere at rense spildevand til fineste kvalitet - for derefter at udlede det til et landbrugsforurenet vandmiljø? Holger Øster Mortensen formand for Landsforeningen for Gylleramte, Gosmervej 81, Præstholm Mark holgler@mail.dk