Millionstøtte er en betingelse for revy

Selvom Hjørring Revyen formentlig kan melde alt udsolgt i slutningen af denne uge, så er en stor publikumssucces ingen garanti for fortsat Hjørring Revy.

- Det er så dejligt, som det kan være, at så mange vil se revyen, men udgangspunktet for en Hjørring Revy er en million kroner i støtte fra sponsorer og andre, hvis derskal laves professionel kvalitetsrevy i Hjørring, siger advokat Henrik Skaarup, der er formand for revyudvalget og initiativtager til Hjørring Revyen 2005. Med knap 300 billetter tilbage af knap 12.000 har revyholdet spillet for fulde huse hver aften. Fuldt hus er imidlertid ikke nok til at sikre økonomien. Salen på vendelbohus tæller 396 pladser. Det er 90 pladser færre end i revyens glansperiode i 80erne og skyldes skærpede hensyn til brandsikkerheden. Man har vuderet, at revyen er så tæt knyttet til den gamle teatersal på Vendelbohus, at den ikke kan flyttes til en rummeligere lokalitet. - Politikerne må i fremtiden vurdere Hjørring Revyens betydning for brandingen af den nye storkommune. Det tilkommer ikke mig at tage politisk stilling til, om man skal give et tilskud til revyen, men det forekommer mig, at branding med et indhold(revyen) må være at foretrække for tom reklamebranding, siger Henrik Skaarup. Den generøse sponsorstøtte til dette års revy har efter Hernik Skaarups mening givet sikkerhed for en kunstnerisk frihed, fordi skuespillerne har været fritaget for de økonomiske bekymringer. Henrik Skaarup oplyser, at han har modtaget mange positive tilkendegivelser fra sponsorer, som måske har lyst til igen at skyde penge i revyen. - Spørgsmålet er om revyen har en profil, så man fra politisk hold vil skyde penge i som en slags kulturbranding. Måske kunne det være en opgave for den kommende Region Nordjylland i samarbejde med private sponsorer, siger Henrik Skaarup.