Arbejdsmarked

Millionstøtte skaber jobs i Nordjylland

Programmet Virksomheder i Vækst er med til at skabe 475 nye jobs

De to bagmænd bag projektet Virksomheder i Vækst, Henrik Dam (til venstre) og Martin E. Nikolajsen fra Væksthus Nordjylland glæder sig over de gode resultater.	Foto: Michael Bygballe

De to bagmænd bag projektet Virksomheder i Vækst, Henrik Dam (til venstre) og Martin E. Nikolajsen fra Væksthus Nordjylland glæder sig over de gode resultater. Foto: Michael Bygballe

Resultaterne kan aflæses direkte på bundlinien. Væksthus Nordjylland startede i 2006 projektet Virksomheder i Vækst (ViV), og det nu afsluttede projekt har været med til at skabe 475 nye jobs rundt om i Nordjylland. Det er vigtigt, at virksomhederne fortsat bliver styrket, så de bliver ved at skabe nye jobs, siger Martin E. Nikolajsen, der er virksomhedsrådgiver hos Væksthus Nordjylland. Styrket konkurrenceevne I alt 142 virksomheder gennemførte projektet, og det betød over 4000 involverede personer. Det har langt oversteget vores forventninger, siger Henrik Dam, der er afdelingschef i Væksthus Nordjylland og fortsætter: Fokus har været at udvikle virksomhedernes strategiske kompetencer, så de bliver mere konkurrencedygtige på det globale marked. Kriterierne for, at en virksomhed kunne være med, var, at den havde vækstpotentiale. Virksomhederne blev udvalgt af en ekspertgruppe, bestående af repræsentanter fra det nordjyske erhvervsliv, fagforeninger og Region Nordjylland. ViV har henvendt sig til topledelsen i virksomhederne, men også til "manden på gulvet", siger Henrik Dam. Projektet følges op Projektet kørte i to år med opstart i januar 2006. Baggrunden for projektet var slagterilukningen i Hjørring i 2005. Efter lukningen blev der fra politisk side givet løfter om en ekstraordinær erhvervsudvikling i Nordjylland. Det medførte Vækstpakken på 200 millioner kroner, hvoraf en del af støtten til Virksomheder i Vækst kommer. Næste etape er allerede i støbeskeen. Virksomheder i Vækst Extended har fået bevilget 56 millioner kroner til cirka 200 virksomheder. Programmet skal bygge videre på de gode erfaringer fra Virksomheder i Vækst og kører de næste tre år.