EMNER

Millionstøtte til sindslidende

Servicestyrelsen sender en stor pose penge til Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har fået tilsagn fra Servicestyrelsen om støtte over en 3 årig periode til i samarbejde med Fontænehusene Danmark at etablere og drive et rehabiliteringstilbud for langvarigt sindslidende. Underforudsætning af, at finansloven vedtages med de forventede beløb vil den samlede støtte fra Servicestyrelsen udgøre 5,9 mio. kr. Tilskuddet gives over 3 år begyndende 1. april i år med afslutning 31. marts 2013. - For sindslidende i Frederikshavn kommune vil et Fontænehus været et utroligt godt supplement til de tilbud, vi har i dag, fortæller Peter Nielsen, der er formand for Socialudvalget. Fontænehusene Danmark rettede sidste år henvendelse til Frederikshavn Kommune, fordi man ville undersøge mulighederne for at oprette flere Fontænehuse i Danmark. Bag Fontænehusene Danmark er en fond, som indtil nu har oprettet 8 Fontænehuse rundt om i Danmark. Et Fontænehus fungerer som en forening, hvor man kan melde sig ind, og selve huset betragtes som en form for et klubhus, hvor alle medlemmer efter evne får et ansvar for, at dagligdagen fungerer. Det overordnede formål med Fontænehusene er at støtte mennesker med sindslidelser til at komme sig og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Gennem et arbejdsorienteret dagsprogram, hvor den enkelte støttes og uddannes kan den enkeltes selvværd styrkes, ligesom den praktiske kunnen, ansvarligheden og de sociale færdigheder kan få et løft. Fontænehuset drives som en selvejende institution med egen bestyrelse og vedtægter, og bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. Frederikshavns Kommune stiller Skansegården på Skansevej 12C til rådighed til formålet.