Lokalpolitik

Milliontilskud til boliger ved anlægget

Holmsø Huset kan få 1,4 mio. kr. fra staten og Fjerritslev Kommune til nye andelsboliger

FJERRITSLEV:Der er udsigt til, at entreprenørfirmaet Holmsø Huset A/S i Fjerritslev får et offentligt tilskud på ca. 1,4 mio. kr. til opførelsen af 18 planlagte andelslejligheder ved Fjerritslev Lystanlæg, hvis byggeriet realiseres. Fjerritslev Kommune har fået tilsagn fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om en andel på 18 boliger fra en restkvote, der uddeles til byområder, hvor der er særlige hensyn at tage. - Normalt går denne restkvote til Københavnske bydele eller større provinsbyer. Men denne gang har efterspørgslen åbenbart ikke været så stor, og så er mindre byer kommet i betragtning, siger Vagn Klitgaard fra Fjerritslev Kommunes tekniske forvaltning. Ved den første runde i tildeling af kvoter i vinter blev Fjerritslev forbigået, og derfor besluttede man at søge særlige hensyn-kvoten. Tilskuddet på 1,4 mio. kr. deles med to tredjedele til staten og en tredjedel til kommunen. Det betyder, at der skal hentes 469.000 kr. op af Fjerritslevs kommunekasse til byggeriet, mens staten ryster op med 938.000 kr.. Det er en betingelse, at kommunen er medfinansierende med 33 pct., ellers bortfalder tilskuddet. Beløbet udregnes som et fast maksimumbeløb på 900 kr. pr. kvm., uanset byggeprisen. Det nye byggeri er planlagt til ca. 1530 kvm. boligareal, fordelt på tre blokke, heraf en i to etager. Kommunes økonomiudvalg har taget tilsagnet fra staten til efterretning og sendt sagen videre til kommunalbestyrelsen med anbefaling om kommunal støtte og iværksættelse af den nødvendige procedure for at effektuere tilskuddet. For øjeblikket er forslaget til en lokalplan for byggeriet ude i en offentlig høring, som slutter 1. juli. Derefter skal politikerne se på eventuelle indsigelser, inden lokalplanen kan vedtages. Den gør det blandt andet muligt at bygge i to etager ved anlæggets vestside.