Millionudgifter til genhusning af plejehjemsbeboere

VRÅ:Genhusning af beboerne på Lundgården under den forestående ombygning af plejehjemmet bliver en dyr affære. I forbindelse med ombygningens etape 1 skal 14 beboere genhuses fra 15. august og under etape 2 skal der sørges for tag over hovedet til yderligere mindst 12 beboere fra 15. marts 2005. Udgifterne ventes at løbe op i 770.000 kr. i år og godt 1,1 mio. kr. næste år. Dertil kommer 250.000-500.000 kr. til møbelopbevaring, flytning af telefoner og alarmsystemer, øget personaleforbrug under genhusningsperioden samt indretning af boliger m.v. - Det er ikke småpenge, men vi er enige om, at beboerne skal have en værdig måde at bo på. Det er jo for en længere periode, siger socialudvalgets formand, Henning Jensen (S). Beboerne genhuses i pa-villoner, der sættes op på sydsiden af Lundgården, og det bliver lavet sådan at det hele kommer til at hænge sammen, så det er til at have med at gøre både for beboere og personale. - Vi håber det kommer til at fungere - flyttes skal de jo, påpeger Henning Jensen. At udgifterne bliver så store skyldes, at der ikke kun skal sættes pavilloner op, men også sørges for kloaktilslutning og elektricitet m.m. En del af udgifterne dækkes ind af beboernes husleje, resten findes på andre konti for Lundgården.