Lokalpolitik

Min bundlinie i 2002 er positiv

FJERRITSLEV: Nytårsforsætter er ikke noget, Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen (V) går meget op i. Faktisk mener han, de er en uskik, når man spørger ham her i forbindelse med årsskiftet. - Hvis jeg har brug for at tage noget op til revision og ændre noget, gør jeg det i løbet af året, siger han. - Hvordan vil du beskrive 2002? - Som det første år i en ny valgperiode, hvor vi skulle have samarbejdet til at fungere. Det synes jeg også er lykkedes. Vi er kommet godt i gang, og samarbejdet i kommunalbestyrelsen er udmærket. Min bundlinie er positiv - vi var for eksempel alle 17 om at stemme for budgettet for 2003. Og det er ellers ikke blevet lettere at lægge budget, for der er et meget lille råderum for den enkelte kommune. - Hvilke begivenheder vil du især huske? - Det var året, hvor diskussionerne om kommunesammenlægninger for alvor tog fart, og nu dør den ikke hen igen. Jeg venter i hvert fald med spænding på resultatet af strukturkommissionens arbejde, for det får helt sikkert konsekvenser for os i Fjerritslev. Når vi taler struktur, vil jeg også godt kommentere kritikken af Fjerritslev Kommune, når det handler om samarbejde ud over kommunegrænsen. Vi har nemlig mange velfungerende samarbejder, og vi har aldrig forladt et samarbejde. Men vi overvejer tingene meget grundigt, før vi går ind i et nyt samarbejde. Det er det, der skete på skatteområdet. Jeg vil også huske diskussionen om skulpturen på torvet. Jeg synes det er ærgerligt, hvis vi skal vinke farvel til et flot kunstværk til byen, og jeg kan ikke lade være med at sammenligne den plads, stenen vil optage, med det juletræ der står der en måneds tid hvert år. Træet er noget større, og der kan jo sagtens være aktiviteter samtidig, har vi set. På den private front vil jeg huske 2002 som året, hvor vores datter og svigersøn rejste til New Zealand for at være væk i et halvt år. De blev studenter henholdsvis i sommer og sidste sommer og er på en slags dannelsesrejse i det land, jeg selv havde stor glæde af at besøge som ung. - Hvilke begivenheder vil du helst glemme? - Jeg har det nok som de fleste andre, at jeg helst vil glemme de globale terrorhandlinger, som rammer i flæng. De har mange ansigter, og man kan ikke slippe fra dem. Det gør en utryg, for man ved ikke, hvor de rammer næste gang. I forhold til det virker lokale problemer små. - Hvad forventer du af 2003? - Lokalt forventer jeg, at vores kommuneplanlægning kommer godt i gang, og at det store ombygningsprojekt af Solgården skrider planmæssigt frem. Det vil give besværligheder undervejs for beboere og personale, men jeg håber, det vil gå nogenlunde fornuftigt. Jeg håber også, at året sætter Fjerritslev Kommune på landkortet som en tiltrækkende bosætningskommune. Vi må se i øjnene, at vi har fået færre arbejdspladser, men vi har meget at byde på som bosted. Det siger alle andre kommuner selvfølgelig også, men vi har altså flot natur, attraktive byggegrunde, pasningsgaranti og gode skoler og gymnasium. Det skal ikke mindst blive spændende at følge byggeriet af seniorboligerne i Kollerup, som jeg regner med kommer i gang til efteråret. Familiemæssigt ser jeg frem til at få Ann og Mads tilbage igen fra New Zealand. Til gengæld rejser vores ældste søn Bo i august til USA som led i sin militære uddannelse.

Forsiden