EMNER

Mindegudstjeneste i Aalestrup Kirke

} AALESTRUP: I anledning af allehelgen holdes der mindegudstjeneste i Aalestrup Kirke søndag 6. november. Til gudstjenesten vil der være prædiken, salmesang og indslag af kirkens voksenkor. Desuden vil der blive oplæst navne på dem, der er blevet begravet/bisat fra kirken fra 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Allehelgensdag finder sted 1. november. Den blev indført af pave Bonifacius lV omkring år 610 til minde om martyrerne. Dagen inden, 31. oktober kaldes Allehelgensaften. I år 998 blev dagen efter Allehelgensdag, 2. november, mindefest for almindelige døde, og den kaldes Allesjælesdag. På denne dag kunne man gennem blandt andet bøn og offer hjælpe de afdøde, der var havnet i skærsilden. Efter søndagens gudstjeneste er der mulighed for at besøge kirkegården for at sætte blomster og lys.