Frederikshavn

Mindeord om Knud Uggerhøj

Direktør Jørgen Roed Jensen, Helsingevej 46, Virum skriver følgende mindeord over Knud Uggerhøj, Skovbrynet 26, Frederikshavn, 77 år: Det var med stor sorg, at jeg modtog meddelelsen om Knud Uggerhøjs død. Vi havde kendt hinanden siden barnsdomsårene, og skønt vore veje skiltes - også geografisk - bevarede vi forbindelsen livet igennem. Knud Uggerhøj var dygtig. Han opbyggede en betydelig forretning helt fra bunden samtidig med, at han gjorde sig stærkt gældende i det offentlige liv. Let har det ikke været, men han havde "gå-på" modet, initiativet og troen på, at det nok skulle lykkes - og det til trods for at hans uddannelsesmæssige baggrund var landsbyskolen, og at han ikke havde noget økonomisk fundament at bygge på. Hans succes i livet steg ham aldrig til hovedet. Han fornægtede aldrig sin baggrund, men forblev hele livet med fødderne solidt plantet i den jyske muld - uimponeret og ens overfor alle - høj som lav - som han kom i forbindelse med gennem sit aktive liv. Vigtigst for ham var dog hans store familie, og vi kan i dag kun udtrykke vor dybeste medfølelse overfor hans kone Inga, uden hvis støtte han aldrig havde nået sit mål samt hans børn og børnebørn. De sidder i dag tilbage med et stort savn. Vi andre har mistet en ven, som vi altid vil mindes i taknemmelighed over at have fået lov at kende.