Lokalpolitik

Mindeord om Svend Kristiansen

SEJLFLOD:Det sidste byrådsmøde inden sommeren blev åbnet i en lidt tung stemning. Der blev nemlig sendt et sidste farvel til maler og byrådsmedlem Svend Otto Kristiansen (S). Borgmester Kristian Schnoor oplæste et mindeord for ham, og fortalte, at Svend Kristiansen havde to store interesser: Byrådet og Gudumholm Idrætsforening. Sidstnævnte var en livslang kærlighed. Mindet blev også hans store interesse og indsats for specielt sårbare børns vilkår, når det drejede sig om det kommunalpolitiske arbejde. - Vi vil huske Svend for hans stille og venlige væremøde og at han var et rart menneske at omgås, også når han brændte for en sag, sagde borgmesteren blandt andet. Svend Kristiansen døde efter et par års sygdom 10. juni år. Han blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 1994. Efter et minuts stilhed gik man over til dagsordenens punkt 264: Indkaldelse af stedfortræder for Svend Kristiansen. Her blev den socialdemokratiske førstesuppleant Finn Knudsen indsat i byrådet. Han har vikariet for Svend Kristiansen under den sidste del af hans sygdomsperiode, og Finn Knudsen har forud i andre valgperioder tilbragt omkring 10 år i byrådet, så arbejdsfeltet er ikke fremmed for ham. På næste byrådsmøde vil der blive fremsat forslag til en om-konstituering i byrådet efter Svend Kristiansen, der blandt andet var formand for børne- og ungeudvalget og for Hals-Egense færgefart. Desuden blev Catrine Hovgesens orlov i byrådet forlænget til 31. oktober. I hendes stol fortsætter den nuværende vikar, Johannes Haase, Dokkedalsvej 38A, Mou.