Mindeord

‡Anne Lise Andersen, Ernst Breum, Ingvard Jakobsen og Marie Røjbæk skriver på vegne af paraplyorganisationen Regnbyen, følgende mindeord om Henning Landbo, Lundvej 22, Lund, Thy, som er død, 78 år: Henning Landbo flyttede i 1997 sammen med sin hustru Lise til Lund efter et langt arbejdsliv i hovedstaden. Huset havde de købt for mange år siden til sommerhus. Han involverede sig hurtigt i egnens ve og vel, og i 1998 blev han medlem af Regnbuen, der som bekendt er en paraplyorganisation for beboerforeningerne på Hannæs og i Nordthy. Her har han ydet et stort og uvurderligt stykke arbejde i mange projekter, og ved sin død var han Regnbuens kasserer. Gennem sit store overblik og sin omfattende viden har han været drivkraften, når der skulle ydes bistand og skaffes penge til områdets foreninger, forsamlingshuse, museer m.m. På det personlige plan har vi mistet en god ven, og vi vil savne hans vendsyselske lune og venlige, men bestemte måde at få vore møder tilbage på sporet på. Henning og Lises hyggelige hjem har ofte dannet den perfekte ramme om vore sammenkomster, og også i Lise har vi fået en god ven, som vi sætter stor pris på. Derfor går vore tanker i disse dage til hende og hendes to børn, svigerbørn og børnebørn. Henning bliver det meget svært at undvære i det daglige arbejde, men alligevel vil vi forsøge at føre det videre, ikke mindst i hans ånd. Æret være Henning Landbos minde. Anne Lise Andersen, Ernst Breum, Ingvard Jakobsen og Marie Røjbæk