Overenskomster

Mindeord

@Navne.minde:‡PÅ vegne af Dansk Socialrådgiverforening skriver Mads Bilstrup, bestyrelsesmedlem Lis Pedersen, faglig konsulent følgende mindeord over Henning Breinholt, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Åbyvænget 9, Åbyhøj, 52 år Lørdag 28. juni døde Henning efter kort tids sygdom.Henning var en handlingens mand, som havde en stor del af æren for at Dansk Socialrådgiverforening i dag er en velfungerende faglig organisation, der sætter sine tydelige aftryk i såvel den socialpolitiske debat som i arbejdet med varetagelse af medlemmernes vilkår. Henning var således stærk medvirkende til, at Dansk Socialrådgiverforening fik forhandlet den bedste overenskomst i 20 år hjem ved dette års overenskomstforhandlinger. Endvidere fik han sat en landspolitisk dagsorden om vejledende sagstal – altså hvor mange sager kan socialrådgiver maximalt arbejde med, for at kunne leve lovmæssigt og fagligt op til gældende lov og praksis. Formandsarbejdet krævede en stor arbejdsindsats som Henning leverede med glæde og engagement. Han nød at arbejde sig frem til de mål, han havde sat sig, men var heller ikke bange for at ændre kurs, hvis det var påkrævet. Og han var som en fisk i vandet, når han var i kontakt med tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medlemmer. Henning ville samarbejdet både med arbejdsgiverne og med de andre faglige organisationer. Han var respekteret og anerkendt blandt de øvrige organisationer for sit arbejde og sine resultater. Man var aldrig i tvivl om hvor man havde Henning. Han sagde sin uforbeholdne mening, men gjorde det med varme, omtanke og omsorg. Henning havde en god humor, og var altid med på en sjov historie. Dansk Socialrådgiverforening har mistet en markant formand, og vi har mistet en god kollega og ven. Ufatteligt og ubærligt, ikke mindst for Susanne og børnene, som vi sender vores varmeste tanker. På vegne af personale, bestyrelse og medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord Mads Bilstrup og Lis Pedersen