Fjerritslev

Mindeord

Jørn Rødbro - Inelco i Fjerritslev, 60 år fredag 13. juli. 
 
 Foto: Martin Damgård

Jørn Rødbro - Inelco i Fjerritslev, 60 år fredag 13. juli. Foto: Martin Damgård

‡Orla Klitgaard skriver på vegne af medarbejderne på Inelco A/S følgende mindeord over direktør Jørn Rødbro, Husbymøllevej 28, Fjerritslev, 67 år.: Jørn Rødbro som startede svejsefabrikken Migatronic omkring 1970, startede i 1981 elektronikvirksomheden Inelco A/S i det gamle Motorkompagni, Østergade i Fjerritslev. Siden flyttede Inelco til Håndværkervej og senere til Industrivej. Inelco har i dag også en produktionsvirksomhed i Lipiany i Polen. Navnet Inelco er en forkortelse af ”Innovative Electronic Coorperation”, som Jørn gav navnet til sin anden virksomhed, sådan var Jørn i sit virke og i alle relationer til Inelco, den innovative kraft, utrættelig og med høje ambitioner, når det galt, at finde de rette tekniske løsninger. Jørn var en enestående iværksætter, ideskaber og opfinder. Resultaterne af hans ihærdige arbejde ser vi tydelig i dag i virksomhederne Migatronic og Inelco, som har været en stor og vigtig del af den erhvervsmæssige udvikling i vores lokale område i Fjerritslev gennem de sidste knap 40 år. Udover de tekniske evner var Jørn en enestående personlighed med mange gode relationer til medarbejdere, leverandører og kunder. Jørn så altid muligheder, ikke forhindringer og begrænsninger. Med sin positive tænkning troede han på mulighederne og gik benhårdt mod at opnå de mål han satte, men ikke ved at skubbe andre til side, nej, Jørn sørgede altid for at få sine medarbejdere med på ideen. Selv om Jørn var en dygtig direktør, var han ikke direktør i traditionel forstand. For ham var det administrative en nødvendighed, men hans hjerte og engagement lå i det ideskabende og iværksættende arbejde på ”gulvet” hos sine medarbejdere. Jørn var aldrig hård og uretfærdig, men han formåede med sin tillid-skabende lederstil, sammen med sine medarbejdere, at udrette utrolige resultater. Med sit engagement og sin hjertevarme personlighed smittede han hele huset og derfor var virksomhedskulturen også kendt vidt omkring. Og af den grund søgte også mange en stilling på Inelco. Jørn var et hjertevarmt menneske, altid venlig og imødekommende. Man kom aldrig til en lukket dør. Ligegyldigt hvilket problem man stødte på, kunne man altid være sikker på en løsning. Der var altid en løsning, en mulighed! I forbindelse med etablering af samarbejder til nye kunder oplevede kunderne altid den kompetente, venlige og imødekommende Jørn og der blev næsten altid etableret et tættere venskab ved siden af det mere forretningsmæssige samarbejde. Jørn var fuld af humor og brugte enhver god lejlighed til at fyre en forløsende vittighed af midt i den ofte travle hverdag. Også på den måde blev humoren en del af Inelco’s kultur. Jørn var et forbillede og en stærk rollemodel for mange, og han havde en faderlig rolle overfor medarbejderne på Inelco, altid klar til at støtte, vejlede og give omsorg. Vi vil savne denne ”store” mand, men vi vil mindes ham med stor taknemlighed. Æret være Jørn’s minde Orla Klitgaard