Lokalpolitik

Mindeord

Ole Albæk

Ole Albæk

Med Ole Albæks død er vi blevet fattigere. Vi har mistet en meget stor personlighed, som med sine visioner og store engagement i den grad gennem mange år har præget vores udvikling. Ole efterlader et stort smerteligt hul, som blevet meget vanskeligt at fylde. Han rummede så mange storartede kvalifikationer. Med sin store begavelse og sin store personlighed fyldte Ole meget – ikke kun fysisk, men også intellektuelt. Når han kom ind i et lokale, kunne vi alle mærke det. Han gjorde en forskel, han blev lyttet til. Med sin enorme viden havde han altid en kvalificeret kommentar, som var præget af fremsyn og vidsyn. Ole var samtidig en god lytter. Det var altid en glæde at diskutere eller bare samtale med ham. Kontakt med Ole gav altid noget tilbage. Han var skarpsindig og klog og kunne altid bidrage til at finde løsninger på selv meget komplicerede problemer. Ole var i besiddelse af den særlige evne til, samtidig med at være en meget seriøse politiker, også at komme med en humoristisk og ironisk bemærkning. Når Ole løftede det ene bryn, var man klar over, at nu skulle der lyttes. Nu kom der et guldkorn. For mig personligt har jeg i flere år og i forskellige sammenhæng haft megen kontakt til Ole. Vi har bl.a. delt vores fælles interesse for kunst og teater. Desuden har vi i vores professionelle arbejde haft mange berøringsflader, som altid har været spændende og kreative. Ole var et godt og omsorgsfuldt menneske. At få et julekort fra ham var ikke bare et julekort, men også en personlig, varm og hjertelig hilsen. I denne byrådsperiode har Ole været formand for børne- og undervisningsudvalget, en post som stod ham meget nær, ikke kun hans store engagement for skolen og skolens udvikling, men også i høj grad arbejdet med børnene stod ham meget nært, særlig de, som har det svært. Ole var et prægtigt menneske. Vi kommer alle til at savne ham meget som kollega og ven. Vores tanker går til Oles familie, til Inger og sønnerne, til svigerdøtrene og børnebørnene, som betød så meget for ham. Føler vi et smerteligt tab, er det for intet at regne for det tab, det er for hans nære familie. Tilsammen har vi minder om en personlighed, som har gjort en forskel, og som har betydet meget for os. Æret være Oles minde. Finn Olesen