Brønderslev

Mindeord

‡Elmer Østergaard, Fynsgade 27, Brønderslev, skriver på vegne af Brønderslev Familie og Firma Idræts kroketafdeling og venner følgende mindeord over Aksel E. Pedersen, Sølvmågevej 11, Brønderslev, som er død, 79 år: Vi vil gerne mindes vor gode ven og deltager, bogholder Aksel E. Pedersen, der døde 22. december 2009. I 1952 traf jeg første gang Aksel Pedersen som bogholder hos firmaet Uggerbys Maskinfabrik. Sommeren 1953 kaldte han alle Uggerbys medarbejdere sammen på gårdspladsen og foreslog, at vi dannede en firmaklub og et fodboldhold til deltagelse i Brønderslev Firma Sports turneringer. Jeg takkede nej, fordi jeg syntes, det var tosset, at der løb 22 mennesker rundt efter en bold, det var meget bedre at gi' dem hver sin bold. Jeg ved ikke, hvornår denne klub blev en realitet, men vi mødtes dog af og til på Firmasports arealer. Jeg blev senere klogere. Uggerbys Maskinfabrik blev solgt til et andet firma, hvor Aksel E. Pedersen virkede som konsulent, til han blev pensionist. I 1967 startedes en kroketafdeling, og pludselig sås vi flere gange om ugen, og det har vi gjort lige siden, indtil Aksel E. Pedersen stoppede i foråret 2009 på grund af sygdom. Aksel E. Pedersens kone, Jytte, var ligeledes ivrig deltager og var i flere år formand for kroketafdelingen, så vi må sige, at det var et parløb. Firmasports hvert andet årlige FU-messer havde også både hans og Jyttes bevågenhed i rigtig mange år, stadig et parløb. Aksels og mit venskab var på en måde lidt sporadisk, men vi vidste, hvor vi havde hinanden, og jeg glemmer aldrig Aksels devise, der lød: Vi to er ikke altid enige, men vi har aldrig været uvenner. Vi vil savne ham ved mange lejligheder i Firmasporten og i andre sammenhænge, men alligevel glædes over, at vi har kendt denne person og oplevet ham på nært hold. Både Aksel og Jytte har gennem alle disse år ydet en stor indsats for Firmasporten og tak for det. Vi vil mindes ham med glæde, og vi føler med Jytte og familien, der måtte sige farvel til mand, far, svigerfar og morfar. Æret være Aksel Pedersens minde. Elmer Østergaard