EMNER

Mindeord

{Birgit Søndergaard skriver på vegne af SF-Mariagerfjord følgende mindeord over Tove Drensgaard, Stoldal 16, Hobro, 61 år. Formand for SF-Mariagerfjord, Tove Drensgaard er efter længere tids sygdom afgået ved døden mandag 17. september. SF-Mariagerfjord og tidligere SF-Hobro er i høj grad præget af Toves engagement og virke, og hendes alt for tidlige død kommer til at skabe et stort tomrum. Helt tilbage i 1975 var hun med til at stifte partiforeningen, som så dagens lys i 1976. Tove har i flere perioder været formand for partiforeningen, siddet i byrådet og desuden haft utallige tillidsposter, sidst i folkeoplysningsudvalget. Det er i høj grad Toves fortjeneste, at partiet er respekteret og har ry for at være en troværdig medspiller i det politiske liv. Hvis nogen ikke lige kunne huske, hvad SF stod for, skulle man blot sige navnet Tove, så vidste man, hvad det drejede sig om. Det vi især husker Tove for, er hendes utrolige engagement i de sager, hun har skullet forholde sig til. Som eneste SF¿er i byrådet skulle hun være klædt på til alle punkter på den politiske dagsorden, og det formåede hun til fulde. For Tove var alt mærkesager, og hun agerede ud fra værdier om social retfærdighed, ligeværd, frihed og ansvarlighed. Hun var flittig, stædig, omhyggelig, vedholdende og uselvisk og en rigtig slider. Tove påtog sig opgaver, store såvel som små, uden at kny. ¿Det klarer jeg¿ sagde hun ofte, når vi andre nølede. I partiforeningen husker vi hende også som en god og varm person, der med sit gode humør skabte sammenhold. Foruden at være omgærdet med stor respekt var hun som politiker en god og loyal samarbejdspartner. Hun stod sig godt med alle, uanset partifarve, en rigtig god ven og kammerat. Tove var der altid, og det vil hun vedblive at være! Birgit Søndergaard