Aalborg

Mindeord

‡Lars Krogh skriver på vegne af Mumieklubben 41.8 følgende mindeord om Jørn Mathiasen, Lerkenfeltvej 3, Aalborg, som er død, 59 år. Vores gode ven Jørn Mathiasen har efter kort tids sygdom fået fred. Mathis var i 1980'erne et meget stort aktiv i Round Table 5, hvor han var en dynamisk og karismatisk formand. Senere blev Mathis, på trods af et meget hektisk arbejdsliv, et særdeles respekteret og værdsat medlem i Mumieklubben 41.8. Med sine pudsige/skøre indfald, sit altid gode humør og sit nærvær var Mathis et kæmpe aktiv for begge klubber. Mathis vil blive husket for mange uventede bemærkninger, fest og farver, sjove og rammende kommentarer, vittigheder. En, der var skarp og direkte på den gode måde, altid reel, ærlig, trofast. En, der kunne træffe hurtige beslutninger, en ven i medgang og modgang, en utrolig god sparringspartner, en der alene ved sin tilstedeværelse skabte smil, glæde og god stemning, en der aldrig fortalte en fortrolighed videre, en der altid kom til aftalt tid. En, vi kunne regne med og stole på, hensynsfuld, i alle sammenhænge en vennernes ven. En, der levede nu og her og gerne i overhalingsbanen, en virkelig dynamo. En, der på alle fronter både var en stor livs yder og stor livsnyder. En, som vi respekterede højt og kommer til at savne resten af livet. Vi er dig dybt taknemmelig for, at du blev en del af vores liv. "De mennesker, som har fået mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i 100 år, men dem, som har levet hvert minut". Det er vi sikre på, at du har gjort. Du har levet det liv, du brændte for og ønskede. Du har gjort det fuldt og helt og levede gerne det hele om. Jørn Mathiasen blev desværre kun 59 år og efterlader sit livs store kærlighed og støtte hustruen Lotte, samt datteren Sanne, svigersønnen Jacob og øjestenen Sylvester. Vore bedste tanker går til de fire. Æret være Jørns minde. Lars Krogh