Vadum

Mindeord

Anders Nielsen

Anders Nielsen

‡Formand Erling Olesen skriver på vegne af bestyrelsen i Vadum Husflidsforening følgende mindeord om husflidslærer Anders Nielsen, Vadum, der er død, 89 år: Anders Nielsen begyndte som lærer på husflidsskolen ved dennes start i 1951 og underviste her i træsløjd seks aftener om ugen samt lørdag eftermiddag. I de senere år underviste Anders Nielsen tre aftener om ugen, men da synet begyndte at svigte, måtte han skære ned på aktiviteterne. Hjertet bankede dog altid for husflidsskolen, og på sin 75-års fødselsdag blev han æresmedlem af foreningen. Anders Nielsen havde lune, var en beskeden mand, der var bange for at ulejlige andre, men han gik aldrig selv af vejen for at række en hjælpende hånd til dem, der havde brug for en fagmand. Vi i Vadum Husflidsforening er Anders taknemmelige for alt, hvad han lærte os og for den akkuratesse, han satte i højsædet. Anders har været den drivende kraft i foreningens beståen gennem alle årene. Der vil i mange år stå stor respekt om Anders' arbejde. Æret være anders Nielsens minde. Erling Olesen