Hurup

Mindeord

‡På vegne af Ydby Håndværker & Borgerforening skriver H.P. Korsgaard følgende mindeord om tidligere formand,Jens Gert Kragh Møller,Kløvenhøjvej 5, Hurup, som er død, 80 år: Jens Gert Kragh Møller, meget bedre kendt som Skipper, er ikke blandt os mere. Skipper har været inspiration for mange i kraft af sin viden, idérigdom, opfindelser, humør, væremåde, medmenneskelighed og trang til at gøre noget for andre mennesker, for lokalsamfund og for naturen. Han var født i Århus. Efter studentertiden på Århus Katedralskole tog han til København for at uddanne sig til civilingeniør og blev færdiguddannet i 1955. Skipper blev gift med Jonna i 1960, og deres første base var Næstved. Her arbejdede Skipper for Papirfabrikkerne og senere for Luxol. Jonna og Skipper fik børnene Mette, Lise, Hanne og Ole. Familien Kragh Møller flyttede til Thy i 1973. Familien valgte at slå sig ned på Cirkusgården i Ydby, hvor Miehe familien frem til begyndelsen af 1960'erne havde deres hovedkvarter. Det var et perfekt sted for familien, der kunne udleve drømmen om friluftsliv med heste og natur i baghaven, hav og fjord i nærheden og et dejligt lokalsamfund. Der gik ikke lang tid, før Skipper og familien stortrivedes og begyndte at sætte deres præg på Ydby. Skipper blev på Superfos Luxol, Kløv Kjær, frem til sin pension i 1995. Et utal af ideer og produkter kom fra ham og hans kolleger. Den mest berømte ide var "Spotflex" vejstriber, i folkemunde kaldet "Skipperdupper" (ID designprisen 1995). Skipper rejste meget, både i forbindelse med sit arbejde og sammen med familien, og han har sammen med Jonna været rigtig mange steder i verden. I lokalsamfundet havde Skipper det som en fisk i vandet. Han var involveret i utallige aktiviteter og arrangementer og har været en utrættelig ankermand på mange projekter. Skipper har været aktiv i mange foreninger, bestyrelser og idecirkler. Skippers e-mail var meget sigende: "idecirkus@nvn.dk". Vi er rigtig mange, der vil mindes Skipper med dyb ære. En mand, der ikke blot lænede sig tilbage og lod livet passere, men tog ansvar og beskæftigede sig med de sager i livet, som han brændte for samtidig med, at han var der for familien. Æret være Skippers minde! H.P. Korsgaard