Mindeord

‡Formanden for Brorstrup/Haverslev lokalhistorisk forening, Poul E. Jensen, skriver på foreningens vegne følgende mindeord om foreningens tidligere formand, Villy Christensen, Vestbygade 11, Haverslev, 87 år. Kendt som "post Villy" Det var med stor sorg, at vi i bestyrelsen for arkivet modtog meddelelsen om, at Villy Christensen var død efter længere tids sygdom. Villy Christensen kom til Haverslev i 1946 og blev ansat som hotelkarl på Haverslev kro. I 1950 blev han ansat ved postvæsenet og var der, indtil han gik på efterløn i 1983. Foreningslivet var hans store interesse, og samme år, som Villy Christensen kom til byen, blev han valgt ind i bestyrelsen for Haverslev Idrætsforening, og formand året efter. Han passede denne post i 30 år og blev æresmedlem af klubben. Også i Haverslev borgerforening var han i flere år formand og blev æresmedlem i foreningen. Det var i den periode, hvor han var formand for borgerforeningen, at han begyndte at interessere sig for arkivarbejde. Sammen med husmoderforeningen begyndte han at samle på billeder og optog mange videofilm og optog mange samtaler med ældre borgere i Haverslev. Det er nu til gavn for os, som arbejder i arkivet. I 1987 var Villy Christensen initiativtager til, at Brorstrup/Haverslev lokalhistorisk forening blev oprettet, og han var formand for denne forening i 21 år. Han ledede foreningen med stor flid og viden om alt, som rørte sig i Haverslev og omegn. Villy Christensen har også udgivet to bøger, "Haverslev gennem 100 år" og "Haverslev Humorister", som stadig kan købes, og overskuddet går til arkivet. Jeg har arbejdet med Villy i arkivet i mange år, og for to år siden ønskede Villy at blive fritaget for posten som formand. Han blev derfor næstformand, og jeg blev formand. Det vil blive et stort savn for os i bestyrelsen, at Villy Christensen ikke kommer gående med sin stok og taske om onsdagen, når vi har åben i arkivet, og ikke mindst hans viden om alt, hvad der har med arkivarbejdet at gøre. Villys store arbejde for Brorstrup/Haverslev arkivet kan ikke siges med ord, Jeg håber, at mange borgere i Haverslev vil mindes Villy for det, han har gjort for vores by. Vi har mistet et dygtigt bestyrelsesmedlem. Men den største sorg er for hans hustru, Irma, og deres datter og søn, Eva og Kaj, med deres familie. Æret være Villys minde. Poul E. Jensen