Mindeord

‡Skoleleder Martin Miller skriver på vegne af Solhverv Privatskole følgende mindeord om lærer Jens Erik Bjørn, Kirkevej 3, Vebbestrup, Hobro, som er død, 53 år: Lærer Jens Erik Bjørn, 53 år, har plantet sit sidste træ. En dyb sorg bemægtiger os alle, når vi skal nu skal tage afsked med vores kollega. Mange tanker går også til Jette og familien, der har mistet et fyrtårn i deres liv. Jens Erik Bjørn blev ansat på Solhverv Privatskole i 1979, hvor han straks markerede sig som et rigtigt naturmenneske. Denne glæde ved at færdes i naturen var en fast følgesvend gennem hele Jens Eriks liv. På Solhverv Privatskole hørte vi om alle de forunderlige oplevelser en tur i skoven eller en tur ved stranden kastede af sig. Det var svært ikke at blive grebet af begejstring, når Jens Erik åbnede for sit fortællehjerte og lod ordene strømme ud. Denne fortælleglæde og evnen til at undres blev også en inspirationskilde for de mange elever, der gennem årene nød godt af Jens Erik Bjørns undervisning. Kollegialt var Jens Erik Bjørn glad og imødekommende. Man var i godt selskab, når diskussioner om stort og småt tog fart på lærerværelset. Tak for de mange muntre og eftertænksomme stunder. Jens Erik Bjørn eller Bjørn, som han blev kaldt, havde et projekt i gang i 4. klasse, hvor en kasse agern havde forvandlet sig til små egetræer. Disse træer kommer til at danne rygraden i en ny løvskov, Bjørneskoven, der bliver en del af Solhvervs parkområde. Solhverv Privatskole planter Jens Erik Bjørns sidste træer. ”Den omtanke, som vises i dag, kan bære frugt i morgen”, citat Mahatma Gandhi. Jens Erik, du vil blive savnet. Tak for alt. Æret være Jens Erik Bjørns minde. Martin Miller