Nørresundby

Mindeord

‡Kurt Nielsen, afdelingsformand i Metal Aalborg, skriver følgende mindeord om Kaj Poulsen, Brotorvet 4, Nørresundby, 63 år. Kaj var et rigtigt barn af arbejderbyen Aalborg. Han begyndte sit politiske/faglige arbejde i DSU og i lærlingeklubben i Metal i sin meget tidlige ungdom. Han blev udlært 1. oktober 1965 og kom senere med i Metal Aalborgs bestyrelse i april 1972, og han var et værdsat medlem af bestyrelsen hele tiden frem til hans alt for tidlige død. Kaj var en stor mand både af statur og som menneske. Han tog i alle tilfælde altid de svages parti og var altid parat til at gøre en indsats, hvis han følte, at man ikke behandlede dem ordentligt. Den kamp har han ført i hele sit liv både i fagforeningen og politisk. Han var helt kompromisløs i sin kamp for de små i samfundet, også selvom det gik ud over ham selv i hans politiske virke. Han var storsindet og altid loyal overfor trufne beslutninger både i Metal og politisk, når demokratiet havde talt, så var det sådan det var. Vi siger ham tak for en meget stor og uegoistisk indsats i Metal og politisk i Aalborg. Vi ved også, at han, selvom arbejdet tog meget af hans tid, altid var der for familien, og at de altid kunne regne med ham uanset, hvor meget arbejde der var. Var der brug for ham i familien, så var han nærværende. Han var et godt menneske som vi vil savne både i arbejde og privat, og vore tanker går til Jonna og børnene, Bettina, Peter og Lotte, som har lidt et stort tab, at miste mand og far. Æret være Kajs minde. Kurt Nielsen