mindeord

‡ Ingolf Christensen, Landsformand, Dansk Oplysnings Forbund, skriver følgende mindeord om Kaja Steen, Klokkerholm Fritidsskole, Anemonevej 1, Klokkerholm. 64 år. Med Kaja Steens død har Klokkerholm mistet en ildsjæl og et varmt og hjælpsomt menneske. Gennem en kreativ og åben tilgang til folkeoplysningen har Kaja Steen i en menneskealder været en karakteristisk skikkelse i store dele af Vendsyssel; dels gennem sin egen evne til at undervise i for eksempel knipling, et håndværk eller en hobby, som nu igen i høj grad oplever en renæssance; og dels gennem sin fine evne til som skoleleder at sætte nye emner på dagsordenen og til at understøtte og opildne andre til at give sig i kast med aftenskole- undervisningen. Klokkerholm Fritidsskole var og er på alle måder et godt eksempel på, at det kan lykkes at etablere gode tilbud til borgerne i fritiden; For med Kaja Steen som en både dynamisk, driftig og fremsynet skoleleder kom DOF Klokkerholm Fritidsskole faktisk til at fremstå som hele egnens naturlige omdrejningspunkt i mange sammenhænge. Med et fint blik for tid og udvikling gjorde hun det, som mange troede umuligt; nemlig at finpudse og udvikle en aftenskole i en tid, hvor det ofte har været vanskeligt at holde liv i de små skoler. Et fast blik, et lunt smil og evnen til at give sine lærere opbakning og tro på egne evner, har gjort DOF Klokkerholm Fritidsskole til egnens gode samlingssted. Det er svært at pille enkelte hold ud, men naturligvis fik knipling med Kaj ved roret en ganske særlig position, og uden at forklejne andre områder var arbejdet med blomster også bemærkelsesværdigt, og naturligvis kommer man heller ikke uden om Klokkerholmkoret, det første hold, som Kaja startede, og som med kvaliteten i højsædet har underholdt med sang og højt humør gennem lidt mere end 25 år. I Dansk Oplysnings Forbund (DOF) har vi Kaja Steen som en dygtig skoleleder og som en person, der havde kræfter og plads til at give en hånd med i det organisatoriske arbejde i DOF. Kaja Steen har i mange år været bestyrelsesmedlem i først Nordjyllands Amtskreds, og nu senest i Region Nords bestyrelse. Kaja Steen fik på DOFs Landsmøde i 2010 overrakt hædersbevisningen "Fyrtårn i Folkeoplysningen". Fyrtårnet er kun uddelt ganske få gange, og hæderen gives til personer, som gennem en lang periode har gjort en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats for Folkeoplysningen i et lokalområde. Med Kaja Steens retskafne indstilling, med hendes seje træk og helt fantastiske energi var vi i DOF ikke i tvivl om, at Kaja både ragede op som et fyrtårn i det lokale folkeoplysende arbejde, og at hun på bedste vis formåede at give sine idéer og holdninger videre i en større sammenhæng. At hædersbevisningen blev givet så kort tid før Kaja Steens død, var der ingen af os, der drømte om. 16. februar opgav Kaja Steens krop kampen mod sygdommen, og hun sov stille ind. Kajas familie har mistet deres naturlige samlingspunkt; DOF har mistet en afholdt og højt værdsat repræsentant for de lokale aftenskoler; Klokkerholm Fritidsskole har mistet deres skoleleder. Æret være Kaja Steens minde. Ingolf Christensen